mobile logo
 • Blog ekspercki FITEN

  Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
  pon-pt, 8.00 - 16.00,
  32 775 94 64, fiten@fiten.pl


 • featured image

  Zmiana sprzedawcy gazu coraz bardziej popularna

  posted on 2 marca 2016 / IN Blog /

  Jak pokazują najnowsze dane rynkowe, odbiorcy końcowi coraz częściej dostrzegają korzyści płynące ze zmiany sprzedawcy gazu ziemnego. W 2015 r. z prawa tego skorzystało prawie 24 tys. odbiorców, co oznacza niemal czterokrotny wzrost względem roku poprzedniego.

  Dla kogo zmiana?

  Prawo do zmiany sprzedawcy gazu ziemnego przysługuje wszystkim grupom odbiorców, w tym m. in. małym i średnim przedsiębiorstwom. Na krok ten decydują się przede wszystkim podmioty szukające oszczędności wynikających z potencjalnie niższych cen błękitnego paliwa oferowanych przez tzw. alternatywnych dostawców gazu, takich jak FITEN, często dysponujących bardzo konkurencyjną ofertą w stosunku do dostawcy „z urzędu”. Decyzja o zmianie sprzedawcy gazu niemal zawsze podyktowana jest przesłankami ekonomicznymi i ma faktyczne przełożenie na wysokość płaconych rachunków. Szczególne znaczenie ma w przypadku cechujących się większym zużyciem obiorców biznesowych, dla których jedna zmiana, może nieść za sobą duże korzyści.

  Coraz częściej decydujemy się na zmianę

  Zgodnie z danymi Urzędu Regulacji Energetyki (URE), rośnie liczba odbiorców mających świadomość przysługujących im praw – 2015 rok cechował się rekordową liczbą podmiotów, które zdecydowały się na zmianę sprzedawcy gazu ziemnego. Od stycznia do końca grudnia ubiegłego roku przełączeń dokonało 23 742 odbiorców, co oznacza znaczny wzrost względem 6 578 zmian w 2014 r. Do końca 2015 r. na zmianę sprzedawcy zdecydowało się łącznie 30 749 odbiorców[1]. Wprawdzie większa część tej wielkości przypadła na odbiorców grup taryfowych W 1-4, czyli głównie klientów indywidualnych, jednak wśród odbiorców biznesowych, również zauważalna jest systematyczna tendencja wzrostowa. Wśród przyczyn omawianej sytuacji, URE wymienia m. in. kampanie edukacyjne oraz wzrost konkurencji, wynikającej z pojawiania się na rynku nowych sprzedawców, przekładającej się również na wysokość rachunków płaconych przez obiorców końcowych.

  Źródło: URE

   

  Czy możemy spodziewać się niższych cen?

  Kluczowym elementem mającym wpływ na decyzję o zmianie sprzedawcy jest perspektywa niższych cen za gaz ziemny. Te z kolei pozostają ściśle zależne od taryf zatwierdzanych przez URE. Obecne taryfy, zakładające spadek cen w I kw. 2016 r., obowiązywać będą do 31 marca 2016 r. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy kolejna decyzja URE będzie przewidywać dalszą obniżkę cen, jednak obserwując sytuację na rynkach światowych, ciężko znaleźć przesłankę do znacznych wzrostów. Na obecne, niższe niż przed rokiem, poziomy cen gazu wpływ mają m. in. stosunkowo ciepłe miesiące zimowe, wysoka podaż surowca na rynkach europejskich, a także wciąż niskie ceny ropy naftowej (z którymi ceny gazu ziemnego są skorelowane) – elementy te mogą mieć znaczny wpływ na kształtowanie się cen błękitnego paliwa również w nadchodzących okresach.

  Przedstawione czynniki cenotwórcze mają swoje odzwierciedlenie w kondycji polskiego rynku hurtowego gazu, którego uczestnikiem są m. in. przedsiębiorstwa dostarczające gaz odbiorcom końcowym. Handel gazem na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) wykazuje obecnie niższy niż przed rokiem poziom obrotów oraz cen, co również nie daje podstaw dla ewentualnego wzrostu taryf dla odbiorców końcowych. Jak przedstawiono w poprzednim wpisie na blogu FITEN, w 2015 r. łączne transakcje gazem ziemnym na TGE osiągnęły 106,87 TWh, czyli 4,3% mniej niż w roku 2014. Ponadto w samym styczniu 2016 r. także zaobserwowano spadek obrotów, który wyniósł łącznie -18%[2]. Spadkowe tendencje wykazuję również średnie poziomy cen – w ubiegłym roku na rynku spot w spadły one o 17%, natomiast w pierwszym miesiącu bieżącego roku o 26% względem stycznia 2015 r. Przedstawione tendencje nie pozostaną bez wpływu na poziom taryfikatorów oraz cen gazu zarówno dla firm, jak i gospodarstw domowych.

  Wszystkich czytelników zainteresowanych zmianą dostawcy gazu ziemnego zapraszam do kontaktu pod adresem energia@fiten.pl oraz blog@fiten.pl, a także do odwiedzin strony internetowej www.fiten.pl.

   

  Krzysztof Czajka

  Członek Zarządu FITEN SA

   

  [1] http://www.ure.gov.pl/pl/liberalizacja-rynku-ga/6414,Liczba-zmian-sprzedawcy-w-2015-r-miarodajnym-czynnikiem-rozwoju-konkurencyjnego-.html

  [2] https://www.tge.pl/pl/27/aktualnosci/669/styczen-2016-r-na-rynkach-tge

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI