mobile logo
 • Blog ekspercki FITEN

  Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
  pon-pt, 8.00 - 16.00,
  32 775 94 64, fiten@fiten.pl


 • featured image

  Jak wybrać rzetelnego sprzedawcę energii?

  posted on 5 września 2016 / IN Blog /

  We wrześniu Urząd Regulacji Energetyki po raz kolejny zwrócił uwagę na przypadki nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych przez niektórych sprzedawców energii, na których skutki szczególnie narażone są m. in. małe przedsiębiorstwa. W jaki sposób odbiorcy mogą ustrzec się zawarcia niekorzystnej umowy i na co powinni zwrócić uwagę podczas wyboru sprzedawcy?

  Wraz ze zbliżaniem się sezonu zimowego, część odbiorców, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, zaczyna rozważać wybór sprzedawcy energii elektrycznej. Powodem takiej zmiany zazwyczaj są potencjalne korzyści finansowe, wynikające z faktu związania się z firmą oferującą ceny korzystniejsze od dotychczasowych. Proces ten przebiega sprawnie i zgodnie z regularnie publikowanymi danymi Urzędu Regulacji Energetyki, cieszy się sporą popularnością wyrażoną rosnącą liczbą zmian sprzedawcy.

  Nie należy jednak zapominać, że na etapie zawierania nowej umowy, konieczne jest dochowanie ostrożności. Jak zwraca uwagę regulator rynku, często otrzymuje skargi dotyczące nieuczciwych praktyk stosowanych przez przedstawicieli wybranych sprzedawców energii. Na ich negatywne skutki narażeni są głównie mali przedsiębiorcy oraz odbiorcy prowadzący gospodarstwa rolne, czyli podmioty, które nie podlegają przepisom dotyczącym ochrony praw konsumentów (chroniącym odbiorców indywidualnych), w tym m. in. nie przysługuje im 14-dniowy termin odstąpienia od umowy podpisanej poza lokalem. Jak wyjaśnia URE, najczęstsze przypadki skarg składanych przez te podmioty dotyczą przede wszystkim:

  • braku lub niepełnej informacji o ofercie,
  • braku informacji o konieczności dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego (którego w grupach taryfach A,B,C właścicielami są przeważnie odbiorcy i to oni ponoszą koszty dostosowania),
  • podszywania się pod pracowników innej firmy lub fałszowania podpisów,
  • namawiania do podpisania „pustych” umów, dodawania zapisów bez wiedzy odbiorcy, fałszowania podpisów,
  • niezrozumiałych warunków umów.

  Jak wskazują powyższe przesłanki, najczęstsze nieuczciwe praktyki rynkowe polegają nie tylko  na próbach manipulacji bądź ukrycia informacji, ale nierzadko na zwykłym oszustwie. W przypadku faktycznego podpisania takiej umowy, ewentualny spór rozstrzygany jest na drodze sądowej, co zazwyczaj stanowi niepotrzebną komplikację działalności.

  O czym trzeba pamiętać?

  Aby uniknąć takich sytuacji, wszystkie podmioty chcące związać się umową z nowym dostawcą energii powinny zachować szczególną ostrożność nie tylko na etapie jej zawierania, ale również przed. W tym celu powinny pamiętać o następujących zasadach:

  • należy zweryfikować firmę, którą reprezentuje przedstawiciel handlowy (np. poprosić o przedstawienie pełnomocnictwa do zawarcia umowy oraz dowodu potwierdzającego tożsamość, jak również zapytać o referencje),
  • należy uważnie przeanalizować warunki wypowiedzenia umowy z dotychczasowym sprzedawcą,
  • przed złożeniem podpisu powinno się uważnie przeczytać całą umowę,
  • wszystkie zapisy umowy powinny być w pełni zrozumiałe. W przeciwnym wypadku nie należy jej podpisywać,
  • umowa powinna jasno precyzować takie elementy jak: termin obowiązywania, cenę energii (w przypadku gwarancji ceny – również jej termin), warunki i terminy płatności, warunki rozwiązywania umowy oraz terminy i ewentualne kary umowne związanie z jej przedterminowym rozwiązaniem.

   

  Sprzedawca energii – dobry czyli jaki?

  Choć nieuczciwe praktyki na rynku energii są zdarzeniami incydentalnymi, na ich niekorzystne skutki potencjalnie narażona jest dużą część podmiotów. Na szczęście w branży funkcjonuje wiele podmiotów rzetelnie i profesjonalnie podchodzących do relacji z klientem, dokładających wielu starań, by proces zawierania oraz późniejszej realizacji umowy był w pełni transparentny. Szukając nowego sprzedawcy, odbiorcy powinni zatem koncentrować się na firmie, która poza atrakcyjną ceną energii:

  • udostępnia wyczerpującą informację o ofercie i odpowiada na wszelkie pytania klienta,
  • przedstawia czytelną i przejrzystą umowę. Dla przykładu, FITEN publikuje wzory dokumentów na swojej stronie internetowej,
  • jasno precyzuje cenę energii oraz wszelkie terminy dotyczące czasu obowiązywania umowy, gwarancji ceny, wystawiania rachunków oraz płatności (precyzując również metody płatności),
  • wprost informuje o zasadach rozwiązania umowy, w tym o karach umownych i wszelkich pozostałych opłatach przewidzianych umową,
  • szczegółowo przedstawia warunki zmiany umowy,
  • umożliwia stały kontakt z przedstawicielem firmy.

  Rozważając możliwość zmiany sprzedawcy energii należy przede wszystkim pamiętać, iż proces ten może przełożyć się na liczne korzyści, jeżeli przebiegać będzie na zasadach pełnej przejrzystość i zaufania. Dlatego jak wspomniano powyżej, choć na rynku zdarzają się nieliczne przypadki praktyk nieuczciwych sprzedawców, można się ich ustrzec, rzetelnie analizując oferty i zachowując ostrożność na etapie ich zawierania.

  Dla wszystkich klientów zainteresowanych zmianą sprzedawcy energii elektrycznej, jak również gazu ziemnego, FITEN udostępnia pełną informacje o ofercie na stronie internetowej w zakładkach energia oraz gaz. Wszystkich Czytelników, chcących uzyskać więcej informacji o ofercie FITEN, zapraszam również do kontaktu pod numerem telefonu 32 775 94 64 oraz drogą mailową energia@fiten.pl.

  Krzysztof Czajka

  Członek Zarządu FITEN SA

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI