mobile logo
 • Blog ekspercki FITEN

  Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
  pon-pt, 8.00 - 16.00,
  32 775 94 64, fiten@fiten.pl


 • featured image

  Czy taryfy na gaz zostaną zniesione?

  posted on 15 maja 2016 / IN Blog /

  Mimo przedstawianych w przeszłości licznych propozycji liberalizacji, ceny błękitnego paliwa na polskim rynku wciąż podlegają taryfikacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Czy najnowsza propozycja rządu zakładająca ich uwolnienie w perspektywie 8 lat zmieni tę sytuację?

  Przedstawiony przez Ministerstwo Energii projekt nowelizacji ustawy Prawo energetycznie z dnia 10 kwietnia 1997 r. zawiera propozycję zmian zakładających sukcesywną deregulację obrotu gazem na polskim rynku. Zwieńczeniem kolejnych kroków ma być całkowite uwolnienie cen gazu, wynikające ze zniesienia konieczności zatwierdzania taryf przez Urząd Regulacji Energetyki.

  Proponowane zmiany

  Propozycja Ministerstwa przewiduje stopniową detaryfikację rozbitą na kilka etapów. W przypadku wejścia nowelizacji w życie, w pierwszej kolejności, tj. w kwietniu przyszłego roku, zniesiony zostałby obowiązek taryfikacji cen dla największych krajowych odbiorców gazu ziemnego, czyli 35 spółek odpowiadających za ok. 40% łącznego zużycia. W październiku 2017 r. taryfikacja przestałaby obejmować małe i średnie przedsiębiorstwa. Należy dodać, że projekt nowelizacji przewiduje również okresy przejściowe, w których dopuszczalne byłoby jeszcze stosowanie taryf – dla dużych odbiorców okres ten wyniósłby rok, natomiast dla MSP – pół roku. Uwolnienie cen dla gospodarstw domowych przypadłoby natomiast na rok 2024 – siedmioletnia przerwa miałaby z założenia zabezpieczyć tę grupę odbiorców przed hipotetycznym początkowym wzrostem ceny gazu.

  Sprzyjające warunki

  Czy zaproponowane zmiany, które obecnie znajdują się w fazie konsultacji społecznych oraz międzyresortowych, faktycznie wejdą w życie, torując drogę do stopniowego uwolnienia cen gazu? Jak zauważa resort – Polska pozostaje ostatnim państwem członkowskim UE, w którym taryfy na obrót gazem ziemnym podlegają zatwierdzeniu przez organ regulacji. Biorąc pod uwagę obecną sytuację Polski względem przepisów Unii Europejskiej, jest duża szansa, że konkretne działania w końcu zostaną podjęte – we wrześniu 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł o niezgodności polskiego obowiązku taryfikacji z prawem unijnym, natomiast dalsze funkcjonowanie w niezmienionym kształcie obecnych regulacji naraziłoby nasz kraj na odczuwalne kary finansowe. Propozycje Ministerstwa Energii można interpretować jako odpowiedź na wyrok Trybunału.

  Decyzji o liberalizacji krajowego rynku gazu powinien sprzyjać również postęp odnotowywany na nim w ostatnich latach – polski rynek gazu osiągnął stopień rozwoju, w którym prawdopodobieństwo powstania negatywnych skutków detaryfikacji dla uczestników  rynku  jest  marginalne – czytamy w dokumencie Ministerstwa Energii. Wśród kluczowych wydarzeń świadczących o rozwoju rynku, resort wymienia m.in. intensywną rozbudowę sieci przesyłowej, budowę terminala LNG w Świnoujściu, uruchomienie obrotu gazem na Towarowej Giełdzie Energii, a także wprowadzenie prawa zmiany sprzedawcy gazu.


   

  Niższe rachunki za gaz?

  Udane wdrożenie proponowanych zmian przyniosłoby rynkowi szereg korzyści, odczuwalnych zarówno przez sprzedawców gazu, jak i samych odbiorców. Jak twierdzi Ministerstwo w uzasadnieniu do projektu ustawy – ocenia się, że projektowane przepisy przyczynią się do zwiększenia liczby podmiotów działających na rynku gazu ziemnego w Polsce dzięki usunięciu obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia przez Prezesa URE postrzeganego jako jednej z podstawowych barier wejścia na rynek polski.

  Nasilenie się rynkowej konkurencji oraz wzrost znaczenia mniejszych dostawców miałyby korzystnie przełożenie na poziom rachunków płaconych przez odbiorców końcowych. Zabiegające o klientów spółki obrotu uatrakcyjniałyby ofertę zarówno pod kątem oferowanej ceny gazu, jak i jakości świadczonych usług. Należy zaznaczyć, że alternatywni sprzedawcy gazu ziemnego, tacy jak FITEN, już dziś często oferują klientom dostawy na odczuwalnie lepszych warunkach od propozycji krajowego monopolisty. Optymizmem napawa fakt, że zauważają to również sami odbiorcy, chętnie decydując się na zmianę dostawcy – jak podaje Urząd Regulacji Energetyki, od 2014 r. do końca marca 2016 r. odnotowano blisko 40 tys. zmian dostawcy gazu ziemnego.

  Wszystkich czytelników zainteresowanych tematyką zmiany dostawcy gazu ziemnego lub energii elektrycznej zapraszam do kontaktu pod adresem energia@fiten.pl oraz blog@fiten.pl, a także do odwiedzin strony internetowej Gaz dla Oszczędnych, zawierającej informacje o najnowszej propozycji FITEN w obszarze dostaw gazu dla firm.

   

  Krzysztof Czajka

  Członek Zarządu FITEN SA

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI