mobile logo
 • Blog ekspercki FITEN

  Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
  pon-pt, 8.00 - 16.00,
  32 775 94 64, fiten@fiten.pl


 • featured image

  Rosną obroty na TGE

  posted on 14 lipca 2018 / IN Blog /

  Towarowa Giełda Energii (TGE) przestawiła czerwcowe dane dotyczące handlu hurtowego. W porównaniu do I półrocza 2017 r., w pierwszych sześciu miesiącach br. ponad dwukrotnie wzrósł obrót energią elektryczną. Mocno wzrósł również rynek gwarancji pochodzenia, który odnotował rekordowe wolumeny obrotu.

  Obrót energią w górę

  Łączny obrót energią elektryczną na TGE w I półroczu br. wyniósł 95.301.056 MWh, czyli ponad dwukrotnie więcej wobec 46.893.637 MWh w analogicznym okresie przed rokiem. Wzrost ten miał związek m. in. ze zwiększeniem tzw. obligo giełdowego, czyli zobowiązania wytwórców do sprzedaży energii elektrycznej na TGE. W 2017 r. obowiązek ten wynosił 15%, od 2018 r. – już 30%.

  Na rynku kontraktów terminowych (RTT) obrót wyniósł 81.595.685 MWh, czyli 140% więcej rdr. Na rynku spot, czyli rynku z realizacją transakcji najpóźniej w drugim dniu roboczym, dokonano transakcji o łącznym wolumenie 13.705.370 MWH, co oznacza wzrost o 6% rdr. Przedstawione dynamiki świadczą o odwróceniu tendencji z 2017 r., w którym obrót energią elektryczną na polskim rynku hurtowym spadł o 12% rdr. W samym I półroczu br. obrót energią na TGE wyniósł 85% wolumenu z całego 2017 r., kiedy wyniósł on 111 656 505 MWh.

  Rynek gazu przyhamował

  2017 rok., wraz z rocznicą pięciolecia funkcjonowania hurtowego rynku gazu na TGE, przyniósł również rekordowy poziom obrotu błękitnym paliwem i tym samym poprawę o 21% rdr. W I półroczu 2018 r. tendencja uległa jednak delikatnemu odwróceniu – w okresie tym handel wyniósł 51.775.795 MWh, co oznacza spadek o 5% wobec I półrocza 2017 r. Wolumen obrotu na rynku spot wyniósł 14.506.166 MWh (-1% rdr), natomiast na rynku terminowym 37.269.629 MWh (-6% rdr).

  Rekordowe wolumeny gwarancji pochodzenia

  W analizowanym okresie, na krajowym rynku praw majątkowych dla energii elektrycznej odnotowano niewielki wzrost o 3% rdr, przy wartości 35.277 210 MWh. Zaskoczył natomiast rynek gwarancji pochodzenia.

  Czym są gwarancje pochodzenia? Są to dokumenty mające na celu ujawnienie źródeł pochodzenia energii elektrycznej – powstają wraz z jej produkcją i są ważne do momentu przekazania odbiorcy końcowemu (w związku z tym wie on, że kupiona przez niego energia powstała w źródłach odnawialnych). Gwarancjami pochodzenia można również handlować w ramach specjalnego Rejestru prowadzonego przez TGE.

  W I półroczu 2018 r. łączny obrót gwarancjami pochodzenia na TGE wyniósł 3.348.142 MWh, co oznacza trzykrotną poprawę wobec analogicznego okresu w roku ubiegłym i co odpowiada za 47% łącznego obrotu w historii Rejestru Gwarancji Pochodzenia. Jak podkreśla Giełda – tylko w czerwcu zawarto w transakcje o najwyższym w historii Rejestru wolumenie 1.407.848 MWh.

  Wszystkich Czytelników zainteresowanych rynkiem energetycznym, w tym zmianą sprzedawcy energii i gazu dla firm, serdecznie zapraszam do kontaktu pod adresem zmianasprzedawcy@fiten.pl oraz blog@fiten.pl, a także do odwiedzenia strony internetowej www.fiten.pl.

  Krzysztof Czajka, Członek Zarządu FITEN S.A.

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI