mobile logo
 • Blog ekspercki FITEN

  Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
  pon-pt, 8.00 - 16.00,
  32 775 94 64, fiten@fiten.pl


 • featured image

  Rok rekordów na hurtowym rynku energii

  posted on 28 stycznia 2019 / IN Blog /

  W 2018 r. rynki Towarowej Giełdy Energii (TGE) cechowały się wysoko dużą aktywnością. Historyczne wyniki generowały przede wszystkim hurtowe rynki energii elektrycznej i gazu ziemnego – na tym pierwszym obrót wobec 2017 r. wzrósł ponad dwukrotnie!

  Obrót energią w górę o 103%

  Jak podaje TGE, hurtowy obrót energią elektryczną w ubiegłym roku osiągnął 226,1 TWh, co oznacza wzrost o 103% wobec 111,7 TWh w 2017 r. oraz najlepszy wynik w historii Giełdy. Na rynku spot (z realizacją transakcji najpóźniej w drugim dniu roboczym) wolumen obrotu wyniósł 27,7 TWh, rosnąc o blisko 10% rdr. Na rynku terminowym dokonano transakcji o wolumenie 198,3 TWh, co oznacza wzrost o 130% wobec poprzedniego roku.

  Przedstawione wzrosty wskazują na tendencję odwrotną wobec 2017 r., kiedy obroty na hurtowym rynku energii elektrycznej spadły o 12% rdr. Duży wpływ na tę zmianę miało ubiegłoroczne podwyższenie poziomu tzw. obligo giełdowego, czyli zobowiązania wytwórców do sprzedaży energii elektrycznej na TGE, z 15% do 30%. Warto dodać, że w ubiegłym roku, w odpowiedzi na rosnące ceny kontraktów terminowych na energię elektryczną, Ministerstwo Energii zaproponowało upłynnienie rynku poprzez podniesienie obligo giełdowego do poziomu 100%. Propozycja ta została przyjęta przez sejm w listopadzie br. i podpisana przez prezydenta w grudniu br. W związku z tym, powinniśmy spodziewać się dalszego wzrostu obrotu energią na rynku hurtownym w kolejnych latach.

  Ubiegły rok zapisał się także jako okres dynamicznego wzrostu hurtowy cen energii. Znalazło to potwierdzenie w danych TGE, zgodnie z którymi średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego dla 2018 r. wyniosła 224,71 zł/MWh, co oznacza wzrost o 66,75 zł/MWh wobec roku poprzedniego. Na rynku terminowym, średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą w 2019 r. (BASE_Y-19) kształtowała się na poziomie 242,40zł/MWh, czyli o 74,90 zł/MWh wyższym wobec analogicznego kontraktu w 2017 r. (BASE_Y-18).

  Ra rynku praw majątkowych dla energii elektrycznej, łączny obrót wyniósł 59,3 TWh, co jest zbliżonym poziomem do 2017 r. Ponad sześciokrotny wzrost obrotów do poziomu 16,8 TWh odnotowano natomiast w Rejestrze Gwarancji pochodzenia.

  Kolejny rekord obrotu błękitnym paliwem

  Na rynkach hurtowych gazu ziemnego łączny wolumen obrotu w ubiegłym roku przekroczył 143,3 TWh, wykazując wzrost o 3% rdr. Choć wartość ta wskazuje na 2018 r. jako najlepszy pod kątem wolumenu obrotu gazem w historii TGE, niewielka dynamika świadczy o przyhamowaniu wobec 21% wzrostu w 2017 r. Większa część obrotu w 2018 r. generowana była na rynku terminowym, na którym zakontraktowano 119,6 TWh gazu ziemnego (+4% rdr). Rynki spot odpowiadały łącznie za 23,7 TWh obrotu, co oznacza nieznaczny spadek o 1% rdr.

  Zgodnie z danymi TGE, w ubiegłym roku mieliśmy do czynienia również ze wzrostem średnich cen gazu na rynku hurtowym. Średnioważona cena na rynkach spot wyniosła 106,02 zł/MWh, co oznacza wzrost o 22,36 zł/MWh wobec 2017 r. Na rynku terminowym średnioważona cena kontraktu na 2019 r. wyniosła w 2018 r. 106,28 zł/MWh, tj. o 24,49zł/MWh więcej wobec ceny kontraktu GAS_BASE_Y-18 w roku 2017.

  Warto śledzić rynek hurtowy

  Jak już podkreślaliśmy na blogu, sytuację na rynkach hurtowych TGE mogą, a nawet powinni śledzić nie tylko analitycy i pracownicy firm energetycznych, ale i odbiorcy końcowi. Kształtujące się na giełdzie ceny, głównie kontraktów terminowych, mają bowiem duży wpływ na konkurencyjność ofert sprzedawców i co za tym idzie – wysokość rachunków płaconych za prąd przez firmy i gospodarstwa domowe.

  Wszystkich Czytelników zainteresowanych rynkiem energetycznym, w tym zmianą sprzedawcy energii i gazu dla firm, zapraszam do śledzenia bloga, a także do kontaktu pod adresem zmianasprzedawcy@fiten.pl oraz blog@fiten.pl oraz odwiedzenia strony internetowej www.fiten.pl.

  Krzysztof Czajka, Członek Zarządu FITEN S.A.

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI