mobile logo
 • Blog ekspercki FITEN

  Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
  pon-pt, 8.00 - 16.00,
  32 775 94 64, fiten@fiten.pl


 • featured image

  Rekordowy rok dla hurtowego rynku gazu

  posted on 6 stycznia 2018 / IN Blog /

  Towarowa Giełda Energii (TGE), podsumowała hurtowy obrót w 2017 r. Historyczne wyniki odnotował rynek gazu ziemnego, na którym łączny wolumen transakcji przekroczył obroty rynku energii elektrycznej. Znaczną poprawę odnotował także rynek praw majątkowych.

  Rekord obrotu błękitnym paliwem

  W grudniu ubiegłego roku TGE obchodziła jubileusz 5-lecia funkcjonowania hurtowego rynku gazu. Jego uruchomienie w 2012 r. umożliwiło swobodne kształtowanie się cen i było niezwykle ważnym krokiem na drodze budowy rynkowej konkurencji. Od początku działania rynku, obrót gazem na TGE wykazywał dynamiczny wzrost, osiągając w latach 2012-2017 łączny wolumen transakcji wynoszący 470 TWh. W tym samym czasie liczba uczestników obrotu wzrosła do 111 w grudniu ub. r.

  2017 r. okazał się dla rynku rekordowy pod kątem wolumenu transakcji. W tym okresie łączne obroty wyniosły 138,7 TWh, rosnąc o 21% rdr. Za tę zmianę odpowiadał przede wszystkim Rynek Terminowy, który urósł o 28% do 114,7 TWh, co jest historycznie jego najwyższą wartością roczną. W analizowanym okresie rynek spot (czyli z realizacją transakcji najpóźniej w drugim dniu roboczym) osiągnął wolumen 24 TWh, czyli o 2,5% mniej rdr.

  Poza wielkością transakcji, TGE podsumowała również ceny kształtujące się w obrocie hurtowym. Średnioważona cena spot wyniosła 83,66 zł/MWh, rosnąc o 18% wobec 2016 r. Na rynku terminowym średnioważona kontraktu z dostawą w 2018 r. to 81,79 zł/MWh, co oznacza wzrost o 10% wobec analogicznego kontraktu w 2017 r.

  Rynek energii w tendencji spadkowej

  W 2017 r. spadków doświadczył hurtowy rynek energii elektrycznej. Od stycznia do grudnia odnotował transakcje na łącznym poziomie 111,7 TWh, czyli mniejszym o 12% rdr. Rynek spot spadł o 9% , wykazując łączny wolumen 25,2 TWh, na który niemal w całości składały się obroty Rynku Dnia Następnego. Na Rynku Terminowym zawarto kontrakty o łącznej wielkości 86,4 TWh, co oznacza spadek o 13% wobec 2016 r.

  Niższym obrotom na rynku energii elektrycznej towarzyszył spadek średnich cen na rynku spot. W 2017 r. średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego wyniosła 157,96 zł/MWh, malejąc o 2%. Na Rynku Terminowym średnioważona cena kontraktu na 2018 r. wyniosła 167,50 zł/MWh, co oznacza wzrost o 5% w stosunku do ceny kontraktu na rok poprzedni.

  Ożywienie na rynku praw majątkowych

  Po spadkowym 2016 r., w omawianym okresie mogliśmy obserwować poprawę na rynku praw majątkowych dla energii elektrycznej. Łączny obrót certyfikatami przekroczył 59 TWh, co oznacza wzrost o 17% rdr. Obrót samymi zielonymi certyfikatami wzrósł o 24% rdr.

  Ponadto w 2017 r. rekordowy w historii TGE poziom odnotował obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej. Wyniósł on blisko 400 tys. toe (ton oleju ekwiwalentnego), co oznacza wzrost o 27% rdr.

  Czytelników zainteresowanych rynkiem energetycznym, w tym zmianą sprzedawcy energii i gazu dla firm, serdecznie zapraszam do kontaktu pod adresem zmianasprzedawcy@fiten.pl oraz blog@fiten.pl, a także do odwiedzenia strony internetowej www.fiten.pl.

  Krzysztof Czajka

  Członek Zarządu FITEN SA

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI