mobile logo
 • Blog ekspercki FITEN

  Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
  pon-pt, 8.00 - 16.00,
  32 775 94 64, fiten@fiten.pl


 • featured image

  Przywiązujemy się do sprzedawców prądu, chętniej zmieniamy sprzedawców gazu. Analiza zmian w I kwartale 2018 r.

  posted on 15 maja 2018 / IN Blog /

  Zgodnie z najnowszymi danymi Urzędu Regulacji Energetyki, w I kwartale sprzedawcę energii elektrycznej zmieniło ponad 22,7 tys., co oznacza spadek w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem. O 21% wzrosła natomiast liczba zmieniających sprzedawcę gazu – w I kwartale wyniosła ona 18,2 tys.

  Na polskim rynku wszystkim odbiorcom końcowym energii i gazu przysługuje swoboda wyboru firmy, od której zakupują oni prąd oraz gaz ziemny. W związku z tym, zarówno przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa domowe, mogą bez przeszkód przeglądać i porównywać oferty wielu dostawców i decydować się na te najkorzystniejsze.

  Zmiana sprzedawcy energii

  W przypadku odbiorców biznesowych (grupy taryfowe A, B, C), w okresie od stycznia do końca marca br. dokonano 6,6 tys. zmian energii elektrycznej, z których najwięcej (5,5 tys.) przypadło na styczeń – co w przypadku tej grupy klientów jest naturalnym zjawiskiem. 6,6 tys. zmian w I kwartale to wielkość niższa w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem, w którym na ten krok zdecydowało się 7,7 odbiorców biznesowych i instytucjonalnych.

  Tradycyjnie, z większą liczbą zmian mieliśmy do czynienia w przypadku gospodarstw domowych (grupa taryfowa G) – w I kwartale br. odbiorcy ci dokonali 16,2 tys. zmian sprzedawcy prądu. Również w tym przypadku oznacza do spadek w stosunku do 22,8 tys. zmian w I kwartale 2017 r.

  Sumując, łączna liczba zmian sprzedawców dokonanych we wszystkich grupach taryfowych w miesiącach styczeń-marzec 2018 r. przekroczyła 22,7 tys. i spadła wobec 30,5 tys. w analogicznym okresie przed rokiem.

  Z końcem marca br. sumaryczna liczba zmian sprzedawcy energii dokonanych w grupach A, B, C wyniosła 194,8 tys., rosnąc o 3,5% wobec stanu na koniec ubiegłego roku. W kategorii gospodarstw domowych na ten krok zdecydowało się łącznie 563 tys. odbiorców, co oznacza wzrost o 3% wobec grudnia 2017 r.

  Zmiana sprzedawcy gazu ziemnego

  Na rynku gazu ziemnego w I kwartale kolejny rok z rzędu liczba zmian sprzedawcy wykazała wzrost. W miesiącach styczeń-marzec dostawcę błękitnego paliwa zmieniło 18,2 tys. odbiorców, co stanowi poprawę o 21% wobec 15 tys. w I kwartale ubiegłego roku.

  Łączna liczba odbiorców, którzy dokonali zmiany sprzedawcy od 2011 r., z końcem marca wyniosła 154,6 tys., rosnąc o 13% w stosunku do końca ubiegłego roku.

  Podobnie jak na rynku energii elektrycznej, na rynku gazu za większą część zmian odpowiadały przede wszystkim gospodarstwa domowe (odbiorcy w grupach W1-4). Jak zaznacza URE, wpływ na tę zmianę może mieć duża aktywność reklamowa sprzedawców skierowana do odbiorców indywidualnych, a także rosnąca liczba konkurujących sprzedawców.

  Zmiana sprzedawcy (liczba przełączeń) wg:</th > W 1-4</th > W 5</th > W 6</th > W 7</th > W 8</th > W 9</th > W 10</th > Taryfy OSP</th > Razem</th >
  liczby odbiorców 146 316 6 318 1 588 236 70 19 10 32 154 589
  układów pomiarowych 173 465 9 663 1 932 266 72 22 10 40 185 470

  Źródło: URE, https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7540,Zmiany-sprzedawcow-gazu-dane-za-I-kwartal-2018-r.html

   

  Szukasz lepszego sprzedawcy?

  Zachodzące na polskim rynku energii działania prorynkowe od kilku lat wpływają na dynamiczny wzrost konkurencji i pojawianie się wielu mniejszych dostawców, oferujących atrakcyjne warunki umów. Skutkują również rosnącą świadomością odbiorców o możliwości zmiany sprzedawcy, z której ci – jak pokazują dane – chętnie korzystają, szukając oszczędności lub korzystniejszych warunków współpracy.

  Wszystkich małych i średnich przedsiębiorców zainteresowanych zmianą sprzedawcy, zachęcam do zapoznania się z ofertą FITEN w zakresie energii elektrycznej lub gazu ziemnego. Specjalizujemy się w dostawach do tej grupy odbiorców i z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania. Zapraszam więc do kontaktu pod numerem telefonu 32 775 94 64 oraz drogą mailową energia@fiten.pl.

  Krzysztof Czajka

  Członek Zarządu FITEN SA

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI