mobile logo

Polityka prywatności

Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
pon-pt, 8.00 - 16.00,
32 775 94 64,   fiten@fiten.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem strony internetowej www.fiten.pl.
 2. Fiten SA w restrukturyzacji dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez klientów podczas korzystania z witryny www.fiten.pl.

 

§ 2
Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych obejmuje kontakt z klientami (telefonicznie, za pośrednictwem poczty email i tradycyjnej korespondencji), prowadzenie księgowości oraz weryfikację prawdziwości danych podanych przez klientów w procesie Rejestracji oraz poprzez formularz kontaktowy.
 2. Dane przetwarzane będą również w celach marketingowych i reklamowych wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na takie przetwarzanie.

 

§ 3
Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. W odniesieniu do poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, dane przetwarzane są na podstawie zgód wyrażanych przez klienta, poprzez wybieranie odpowiednich przycisków na formularzu.
 2.  Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

 

§ 4
Zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Fiten SA w restrukturyzacji może prosić klienta o podanie następujących danyc:
  1) nazwisko i imię,
  2) adres zamieszkania,
  3) nazwa firmy
  4) adres poczty elektronicznej,
  5) adres IP,
  6) numer NIP,
  7) numer telefonu.
 2. Klient może podać Fiten SA w restrukturyzacji informacje dodatkowe mogące usprawnić współpracę.
 3. Administrator gromadzi też dane dotyczące:1) adresu IP używanego przez klienta, lokalizację, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów,
  2) odwiedzanych przez Klienta stron, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych.

 

§ 5
Dostęp i zmiana danych osobowych

Klientom przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich zmiany lub usunięcia.

 

§ 6
Informacje handlowe

Fiten SA w restrukturyzacji może przesyłać klientom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat swoich produktów i usług oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę. FIten SA może również nawiązaywać kontakt z klientami innymi kanałami komunikacji takimi jak telefon czy komunikatory internetowe.

 

§ 7
Zabezpieczenie danych osobowych

Informacje o środkach zabezpieczających zbiór danych osobowych, o których mowa w art. 36 – 39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz informacje o spełnieniu wymagań określonych w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych, a także informacje o stosowanych przy przetwarzaniu danych osobowych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych, a w szczególności środkach zabezpieczających dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem określa przyjęta przez Koordynatora „Polityka bezpieczeństwa” i „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych” dostępne w siedzibie Fiten SA w restrukturyzacji.

§ 8
Uprawnienia klienta

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji za pośrednictwem Fiten SA w restrukturyzacji.
 2. Fiten SA w restrukturyzacji zapewnia klientom możliwość usunięcia swoich danych osobowych w przypadku odstąpienia od umowy zawartej z Fiten SA w restrukturyzacji umowy, a także jej rozwiązania lub wygaśnięcia, o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa.
 3.  Fiten SA w restrukturyzacji zapewnia również klientom możliwość usunięcia swoich danych osobowych w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

 

§ 9
Wykorzystanie plików Cookies

 1. Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia klienta wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są do celów statystycznych monitorowania aktywności odwiedzin naszych użytkowników, jak również do badania prawidłowego funkcjonowania wszystkich funkcji użytych na stronie www.fiten.pl w celu ich ciągłego ulepszania.
 3. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej i jej podstron, klient może określić warunki przechowywania oraz warunki uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, a w szczególności może całkowitego wyłączenia ich obsługę.
 4. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies klient powinien skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywane do przeglądania strony internetowej Fiten SA w restrukturyzacji i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub kontaktując się z jego dostawcą.
 5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.fiten.pl.
  6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym klienta mogą zostać wykorzystane przez współpracujących z Fiten SA w restrukturyzacji partnerów oraz reklamodawców.
 6. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI