mobile logo
 • Blog ekspercki FITEN

  Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
  pon-pt, 8.00 - 16.00,
  32 775 94 64, fiten@fiten.pl


 • featured image

  Pierwsze półrocze na TGE

  posted on 12 lipca 2016 / IN Blog /

  Towarowa Giełda Energii, organizator polskiego hurtowego rynku towarowego, podsumowała pierwsze półrocze 2016 r. Jak względem roku poprzedniego kształtował się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym oraz zielonymi certyfikatami?

  W pierwszym półroczu 2016 r. TGE odnotowała spadek całkowitych obrotów energią elektryczną oraz gazem ziemnym. W obu przypadkach wzrost odnotowały jednak rynki spot – w segmencie gazu ziemnego rynek kasowy wykazał nawet 86,7% wzrostu obrotów rdr. O 9% skurczył się natomiast handel prawami majątkowymi.

  Obrót energią niższy po dwóch kwartałach

  Zgodnie z danymi przedstawionymi przez TGE, łączny obrót energią po sześciu miesiącach br. wyniósł 66 374 558 MWh i kształtował się na poziomie niższym w stosunku do pierwszego półrocza 2015 r. Blisko 80% z tej sumy (52 149 463 MWh) przypadło na rynek terminowy, który wykazał 32,1% spadku obrotów.

  Pozostała część obrotu (14 225 095 MWh) miała miejsce na rynku spot (tj. rynku z realizacją transakcji najpóźniej w drugim dniu roboczym), który odnotował 10,4% wzrostu rdr. Dla przypomnienia – na TGE rynek spot dzieli się na Rynek Dnia Następnego (RDN), gdzie wstępnie bilansowane są pozycje kontraktowe, a także Rynek Dnia Bieżącego (RDB), na którym są one korygowane. Jak zaznacza TGE – obroty na RDN w minionym półroczu kształtowały się na rekordowym poziomie.

  Gaz – znaczny wzrost obrotów na rynku spot

  Na rynku gazu ziemnego łączny obrót w pierwszym półroczu 2016 r. ukształtował się na poziomie 59 245 111 MWh, z czego – podobnie jak w przypadku rynku energii – blisko 80% (46 941 266 MWh) przypadło na rynek terminowy, który wykazał spadek 4,6% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. I tu znaczący wzrost obrotów odnotował rynek spot – po sześciu miesiącach br. wygenerował obrót 12 303 845 MWh, czyli o 86,7% większy względem pierwszego półrocza 2015 r.

  Zgodnie z komentarzem TGE – wolumeny obrotu gazem w poszczególnych miesiącach, również na rynku spot, w analizowanym okresie charakteryzowały się dużą zmiennością.

  Mniejszy obrót świadectwami pochodzenia

  W przypadku praw majątkowych, łączne obroty na TGE w miesiącach styczeń-czerwiec wyniosły 31

  112 698 MWh, co oznacza spadek 9% w stosunku do pierwszego półrocza 2015r. 41% stanowił obrót zielonymi certyfikatami (dotyczącymi energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych) na poziomie 13 401 021 MWh, z kolei 46% obrót certyfikatami czerwonymi (kogeneracja z ciepłem) wynoszący 14 284 621 MWh. Ich udziały w łącznym obrocie kształtowały się podobnie jak przed rokiem.

   

  Dlaczego warto obserwować giełdę?

  Towarowa Giełda Energii (TGE) z siedzibą w Warszawie jest zasadniczym elementem polskiego rynku energii. Dochodzi na niej do hurtowego obrotu energią elektryczną, paliwami (gazowymi i ciekłymi) oraz świadectwami pochodzenia energii. Uczestnikami TGE są spółki obrotu, takie jak FITEN, które zakupioną energię lub gaz ziemny mogą następnie sprzedawać odbiorcom końcowym, w tym przedsiębiorstwom oraz gospodarstwom domowym, często po cenach zauważalnie niższych od cen dotychczasowych dostawców. Sytuacja, a także ceny, które kształtują się na TGE, przede wszystkim w kontraktach terminowych, mają więc faktyczne przełożenie na ofertę sprzedawców – a co za tym idzie – również na wysokość rachunków płaconych przez odbiorców.

  Wszystkich czytelników zainteresowanych rynkiem energii i gazu, a także tematem zmiany sprzedawcy energii oraz gazu ziemnego dla firm, zapraszam do kontaktu pod adresem zmianasprzedawcy@fiten.pl oraz blog@fiten.pl, a także do odwiedzenia strony internetowej www.fiten.pl.

  Krzysztof Czajka, Członek Zarządu FITEN SA

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI