mobile logo
 • Blog ekspercki FITEN

  Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
  pon-pt, 8.00 - 16.00,
  32 775 94 64, fiten@fiten.pl


 • featured image

  Obniżenie cen prądu – najnowsze zmiany

  posted on 20 marca 2019 / IN Blog /

  W poprzednim wpisie omówiliśmy kształt głównych założeń ustawy dotyczącej obniżenia cen prądu (tzw. ustawy prądowej), będącej odpowiedzią na gwałtowny wzrost cen na rynku hurtowym. Wobec wielu wątpliwości dotyczących mechanizmów przewidzianych ustawą, z końcem lutego akt ten doczekał się nowelizacji. Czy wiadomo, jak ostatecznie ukształtują się ceny energii w 2019 r.?

  4 marca prezydent podpisał nowelizację ustawy prądowej. Pierwotna wersja ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r. zakłada zamrożenie cen dla odbiorców końcowych, poprzez ustalenie stawek za energię na poziomie nie wyższym, niż wynikającym z cenników z dnia 30 czerwca 2018 r. Jednocześnie znacznie obniża i inne opłaty uwzględniane w rachunkach. Różnica między ceną rynkową a ceną sprzedaży ma być finansowana w ramach systemu rekompensat z budżetu państwa.

  Choć ustawa weszła w życie, nie było jednak wiadome, jak część jej założeń ma być stosowana w praktyce i jakich dokładnie umów dotyczy. Zaproponowane rozwiązania, dotyczące m. in. systemu rekompensat czy ograniczenia roli Prezesa Urzędu Regulacji Energii (URE) wzbudziły też poważne wątpliwości Unii Europejskiej.

  Co zmienia nowelizacja?

  Jedną z większych zmian wprowadzonych nowelizacją jest zwiększenie – wobec pierwotnej ustawy – roli regulatora, co można uznać za odpowiedź na wątpliwości zgłoszone przez Komisję Europejską. Najnowsze zmiany przywracają Prezesowi URE wyłączność uprawnień do ustalania stawek za dystrybucję i przesył energii elektrycznej, które według wcześniejszych założeń miały być określane ustawą.

  Kolejną zmianą jest uściślenie, jak dokładnie ustalane mają być ceny dla odbiorców końcowych. Zgodnie z nowymi przepisami, w 2019 r. mają one odpowiadać taryfie Prezesa URE z dnia 31 grudnia 2018 r., a jeżeli zostały ustalone poza taryfikatorem – mają być zgodnie z obowiązującymi danego odbiorcę w dniu 30 czerwca 2018 r. Rekompensata z tytułu różnicy w cenie energii ma przysługiwać wszystkim odbiorcom (w tym kupującym energię bezpośrednio na giełdzie albo za pośrednictwem domu maklerskiego).

  Jednocześnie nowelizacja doprecyzowała przepisy dotyczące obliczania średnioważonej ceny energii na rynku hurtowym oraz sposobu określania marży – czyli elementów potrzebnych do wyliczenia wysokości rekompensaty dla sprzedawców.

  Podsumowując, przepisy wprowadzone nowelizacją doprecyzowują pierwotny kształt ustawy prądowej w obszarach, które budziły wątpliwości – np. kompetencji Prezesa URE lub zakresie umów podlegających nowym przepisom. Dla wejścia systemu obniżek cen energii potrzebne jest jeszcze rozporządzenie szczegółowo określające zasady wyliczania rekompensat dla sprzedawców energii – w Ministerstwie obecnie trwają prace nad tym dokumentem.

  Nowe przepisy ograniczają konkurencję

  Wprowadzone zmiany wciąż budzą niepewność, w szczególności co do przeszłego funkcjonowania systemu rekompensat. Na rynku pojawiają się opinie, że koszt rekompensat dwukrotnie przewyższy przewidziany budżet, w związku z czym sprzedawcy energii są ostrożni w planowaniu sprzedaży, a sami odbiorcy końcowi mają do dyspozycji mniejszą liczę ofert. Sytuacja ta mocno ogranicza rynkową konkurencję i jak pokazują dane, skutkuje m. in. spadającą liczbę zmian sprzedawcy energii. Należy też zaznaczyć, że przewidziane ustawą prądową i nowelizacją zmiany dotyczą tylko 2019 r. i nie rozwiążą bolączek krajowej energetyki w dłuższym okresie.

  Jeżeli są Państwo zainteresowani obniżeniem kosztów energii w firmie, lub rozważają zmianę sprzedawcy energii, serdecznie zapraszam do kontaktu energia@fiten.pl oraz pod numerem telefonu 32 775 94 64.

  Krzysztof Czajka, Członek Zarządu FITEN S.A.

   

   

   

   

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI