mobile logo
 • Blog ekspercki FITEN

  Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
  pon-pt, 8.00 - 16.00,
  32 775 94 64, fiten@fiten.pl


 • featured image

  Nowa strategia UE – wzrośnie rola odbiorców energii

  posted on 30 listopada 2016 / IN Blog /

  Komisja Europejska przedstawiła założenia nowej strategii „Czystej energii dla wszystkich Europejczyków”, w której kładzie nacisk na rozwój zielonej energii oraz konkurencji rynkowej. Dużo uwagi poświęca także odbiorcom końcowym, których rola w systemie energetycznym ma istotnie wzrosnąć.

  Czego dotyczą zmiany?

  Propozycje Komisji zawierają pakiet środków i rozwiązań mających na celu utrzymanie konkurencyjności europejskiej energetyki w obliczu zachodzącej „rewolucji energetycznej” i rosnącego znaczenia czystej energii na rynkach światowych. Priorytetem dla twórców strategii jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej, zbudowanie pozycji UE jako lidera w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz zapewnienie uczciwego traktowania odbiorców końcowych. Jak stwierdził unijny komisarz ds. polityki klimatycznej i energetycznej – Europa stoi u progu rewolucji czystej energii (…). Przedstawiając ten pakiet, Komisja Europejska wytyczyła szlaki dla bardziej konkurencyjnego, nowoczesnego i czystszego systemu energetycznego.

  Kluczowe założenia obejmują konieczność ograniczenia emisji dwutlenku węgla, przy jednoczesnej modernizacji gospodarek krajów UE oraz z uwzględnieniem interesu społecznego. Ponadto nowy pakiet, zakładający uruchomienie szeroko zakrojonych inwestycji publicznych i prywatnych, ma być także bodźcem dla wzrostu gospodarczego i powstania nowych miejsc pracy.

  Mniejsze zużycie, większa efektywność

  Przedstawiona strategia zakłada kontynuację długoterminowych pro-klimatycznych tendencji polityki energetycznej UE, skupionych przede wszystkim na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Za jeden z kluczowych celów Komisja przyjmuje zmniejszenie emisji dwutlenku węgla co najmniej o 40% do 2030 r., które to założenie jest także elementem ram polityki klimatyczno-energetycznej z 2014 r.

  Zgodnie z promowaną zasadą „Energy Efficiency first”, efektywność energetyczna ma być kluczowym elementem planowanych zmian. Jednym z głównych środków służących redukcji zużycia będzie wsparcie finansowe dla innowacji i projektów modernizacyjnych zmniejszających energochłonność gospodarek – w szczególności budynków. Strategia przewiduje też zachęty dla producentów urządzeń domowych, skłaniające do projektowania sprzętu w duchu „ecodesign” i szerszego zastosowania rozwiązań energooszczędnych. Podjęte działania mają przyczynić się do redukcji zużycia energii w UE o 30% do 2030 r.

  Wzrośnie rola odbiorców energii

  Proponowane rozwiązania stawiają odbiorców końcowych w centralnym miejscu unii energetycznej. Wszyscy konsumenci mają mieć możliwość produkowania, dzielenia się, gromadzenia oraz sprzedawania energii do sieci. Co istotne – ważnym elementem nowej strategii są działania prowadzące do większego „urynkowienia” zielonej energii poprzez odchodzenie od bezpośredniego wsparcia dla jej wytwórców.

  Operacje takie jak fakturowanie, zawieranie nowych umów, czy zmiana sprzedawcy mają zostać usprawnione dzięki rozwojowi cyfrowych systemów informacji dla konsumentów, ułatwiających m. in. porównywanie cen. Kontrola wydatków będzie ułatwiona także poprzez zastosowanie inteligentnych liczników, które reagowałyby na płynące z rynku „sygnały cenowe”, umożliwiając odbiorcom pobieranie prądu za korzystniejszą stawkę.

  Ponadto Komisja przewiduje dalszy rozwój konkurencji oraz towarzyszący mu wzrost liczby dostawców. Wcześniejsze regulacje UE, zakładające m. in. wdrożenie zasady TPA (Third Party Access) umożliwiły konsumentom swobodny wybór sprzedawcy energii, skutecznie przekładając się nie tylko na pozycję samych odbiorców, ale i wzrost znaczenia mniejszych dostawców, takich jak m. in. FITEN, oferujących coraz korzystniejsze warunki umów.

  Co istotne, zasada TPA cieszy się dużym powodzeniem także w Polsce. Jak wskazują listopadowe dane Urzędu Regulacji Energetyki, do końca października 2016 r. z prawa zmiany sprzedawcy skorzystało już łącznie 452,2 tys. gospodarstw domowych oraz 173,2 tys. klientów biznesowych i instytucji. O tym, jak wybrać rzetelnego sprzedawcę można przeczytać we wrześniowym wpisie na blogu, natomiast firmy i instytucje, które interesuje zmiana sprzedawcy energii, zapraszam do odwiedzenia naszego dedykowanego serwisu.

  Zainwestuj w czystą energię już dziś

  Choć planowane przez UE zmiany mogą stanowić wyzwanie dla bazującego na węglu polskiego systemu energetycznego, każdy odbiorca już dziś może wziąć udział w zachodzącej rewolucji, decydując się na sprawdzone proekologiczne rozwiązania.

  Dla przykładu – wysoka efektywność oraz malejące koszty rozwiązań fotowoltaicznych czynią z nich atrakcyjną alternatywę dla rozwiązań konwencjonalnych. Panele słoneczne cieszą się w Polsce coraz większą popularnością i znajdują zastosowanie nie tylko w gospodarstwach domowych, ale również wielu firmach i instytucjach.

  Na wzrost popularności fotowoltaiki wpływają przede wszystkim możliwe do osiągnięcia oszczędności na rachunkach za energię oraz możliwość zabezpieczenia przed podwyżkami prądu. Odbiorcy doceniają także uniwersalność rozwiązań i ich samoobsługowy charakter, a także możliwość sprzedaży nadwyżek energii do sieci. W związku z obranym przez Unię Europejską kierunkiem, należy spodziewać się rosnącego znaczenia fotowoltaiki we wszystkich krajach członkowskich.

  Wszystkim odbiorcom szukającym możliwości obniżenia kosztów energii elektrycznej w przedsiębiorstwie, FITEN oferuje kompleksową obsługę inwestycji w fotowoltaikę. W celu zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji, serdecznie zapraszam do odwiedzenia dedykowanej strony internetowej, a także do kontaktu pod nr (32) 438 99 90 lub adresem e-mail solar@fiten.pl.

  Krzysztof Czajka, Członek Zarządu FITEN SA

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI