mobile logo
 • Blog ekspercki FITEN

  Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
  pon-pt, 8.00 - 16.00,
  32 775 94 64, fiten@fiten.pl


 • featured image

  Ilu odbiorców zmieniło sprzedawcę energii i gazu w 2017 r.?

  posted on 26 lutego 2018 / IN Aktualności /

  Zmiana sprzedawcy energii pozostaje jednym z najprostszych sposobów na oszczędności w firmie lub gospodarstwach domowych. W 2017 r. na ten krok zdecydowało się łącznie ponad 156,6 tys. odbiorców!

  Na polskim rynku wszyscy odbiorcy mają prawo swobodnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. I jak pokazują dane – chętnie z niego korzystają. Zjawisko to sprawia, że wraz z rosnącą konkurencją, wzrasta rola mniejszych spółek obrotu, często będących w stanie zaoferować korzystniejsze warunki umów w stosunku do największych dostawców „z urzędu”. Jest to więc doskonały sposób na redukcję kosztów działalności, szczególnie w przypadku podmiotów o większym zużyciu.

  14% wzrost liczby zmian sprzedawcy energii w 2017 r.

  Jak kształtowała się liczba zmian sprzedawcy energii w ubiegłym roku? Zgodnie z najnowszymi danymi URE, dostawcę energii elektrycznej zmieniło 98,6 tys. odbiorców, czyli o 14% więcej niż w 2016 r. Za 14,4 tys. zmian odpowiadały grupy taryfowe A, B, C, czyli odbiorcy biznesowi i instytucjonalni – tym samym łączna liczba zmian od początku procesu liberalizacji do końca 2017 r. w tych grupach wyniosła 188,2 tys. i wzrosła w ubiegłym roku o 8%.

  Natomiast w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w ubiegłym roku zdecydowało się 84,2 tys. gospodarstw. Łączna liczba zmian w tej grupie po 31 grudnia 2017 r. to blisko 547 tys. zmian, co oznacza wzrost o 18% wobec stanu na koniec 2016 r.

  22% wzrost liczby zmian sprzedawcy gazu w 2017 r.

  Rynek błękitnego paliwa pod kątem decyzji odbiorców okazał się w ubiegłym roku jeszcze bardziej dynamiczny od rynku energii elektrycznej, co może wynikać m. in. z faktu, że proces liberalizacji zaczął się na nim stosunkowo później. W 2017 r. z prawa zmiany sprzedawcy skorzystało blisko 58 tys. odbiorców, czyli 22% więcej niż rok wcześniej. Łączna liczba takich zmian z dniem 31 grudnia 2017 r. przekroczyła już 136,4 tys., rosnąc w stosunku do 2016 r. o 74%.

  Największą grupą decydującą się na zmiany dostawcy gazu są odbiorcy w taryfach W 1-4, czyli przede wszystkim gospodarstwa domowe, które do tej pory odpowiadały za blisko 95% takich decyzji. Jak komentuje URE na wysokie zainteresowanie zmianą sprzedawcy w tej grupie wpływać może m. in. intensyfikacja kampanii reklamowych sprzedawców oraz rosnąca konkurencja rynkowa, przekładająca się na atrakcyjność ofert. Można także oczekiwać, że na rozwój tego rynku korzystny wpływ będą miały zeszłoroczne zmiany w ustawie Prawo Energetyczne, które zniosły obowiązek taryfikacji cen gazu dla klientów biznesowych, ponadto zakładają uwolnienie cen dla gospodarstw domowych od 2024 r.

  Zmiana sprzedawcy  na koniec 2017 r. – liczba przełączeń wg: W 1-4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 Taryfy OSP Razem
  liczby odbiorców 129 139 5 523 1 420 216 61 18 10 32 136 419
  układów pomiarowych 153 325 8 269 1 730 241 63 20 10 40 163 698

  Źródło: URE

  Podsumowując przedstawione dane widzimy, że w ubiegłym roku korzyści płynące ze zmiany dostawcy energii lub gazu dostrzegło 156,6 tys. odbiorców, czyli ponad 16% więcej w stosunku do roku poprzedniego. Świadczy to przede wszystkim o zwiększającej się świadomości odbiorców odnośnie przysługujących im praw, wysokiej rynkowej konkurencji, a także ogólnej łatwości procesu zmiany sprzedawcy, który wcale nie musi okazać się kłopotliwy. Należy oczekiwać, że zjawisko to w dalszym ciągu będzie przybierać na sile, tym samym silniejsza będzie pozycja mniejszych sprzedawców energii i gazu.

  Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych zmianą sprzedawcy lub  ofertą FITEN w zakresie energii elektrycznej lub gazu ziemnego, zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 32 775 94 64 oraz drogą mailową: energia@fiten.pl, a także do odwiedzenia zakładek energia oraz gaz na stronie internetowej FITEN.

  Krzysztof Czajka

  Członek Zarządu FITEN SA

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI