mobile logo
 • Blog ekspercki FITEN

  Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
  pon-pt, 8.00 - 16.00,
  32 775 94 64, fiten@fiten.pl


 • featured image

  Ile zapłacimy za energię i gaz w 2016 r.?

  posted on 21 grudnia 2015 / IN Blog /

  17 grudnia Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy na energię elektryczną oraz gaz ziemny. Oba taryfikatory zakładają spadek cen w 2016 r.

  Niższe rachunki za prąd

  W 2008 r. wskutek rosnącej konkurencji uwolnione zostały ceny energii elektrycznej dla firm oraz instytucji (taryfy A, B, C), które stanowią główną grupę odbiorców energii FITEN. Urynkowienie cen dla biznesu wpisało się w postępujący od lat proces liberalizacji polskiego rynku energii. Uwolnieniu nie podległy jednak ceny energii dla gospodarstw domowych (taryfa G), które wciąż podlegają taryfikacji Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

  17 grudnia Regulator zatwierdził stawki energii na 2016 r., zakładające spadek cen dla gospodarstw domowych względem roku ubiegłego. Obniżki są jednak symboliczne – opłaty spadną średnio o ok. 1-2 PLN netto miesięcznie (12-22 PLN w skali roku). Należy dodać, że w 2016 roku średnio o 1,6% spadną również ceny opłat dystrybucyjnych, stanowiących część rachunku za energię dla wszystkich grup odbiorców. Jak podsumował Regulator – „w wyniku postępowań administracyjnych prowadzonych w Urzędzie oraz wielokrotnych wezwań kierowanych do spółek w kieszeniach Polaków zostanie prawie pół miliarda złotych”.

  Jak wyjaśnia URE, przesłanek dla spadku cen energii w 2016 r. należy upatrywać przede wszystkim w niższych cenach tzw. energii zielonej. Jest to istotny czynnik – obserwując, jak w 2015 r. zachowywał się rynek hurtowy, na którym doświadczyliśmy niższych niż przed rokiem cen zarówno energii elektrycznej, jak i zielonych certyfikatów, podobnej decyzji URE można było się spodziewać. Należy również zaznaczyć, iż przedstawiane powyżej czynniki, mają kluczowy wpływ na wielkość nieregulowanych urzędowo cen energii dla przedsiębiorstw. Aktywna obecność na europejskich giełdach towarowych, będących organizatorami rynku hurtowego, umożliwia spółkom takim jak FITEN oferowanie odbiorcom biznesowym atrakcyjnych i konkurencyjnych (względem sprzedawców „z urzędu”) cen energii elektrycznej.

  Mniej za gaz

  Nieco inaczej niż to miejsce na rynku energii elektrycznej, na krajowym rynku gazu ziemnego regulacji podlegają ceny dla wszystkich grup odbiorców – zarówno przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych. Na skutek decyzji Regulatora, w 2016 r. grupy te doświadczą spadku cen błękitnego paliwa.

  17 grudnia prezes URE zatwierdził taryfy kluczowych przedsiębiorstw gazowych. W wyniku decyzji, średnia cena wysokometanowego gazu ziemnego (będącego również w ofercie FITEN) dla dużych firm zużywających powyżej 25 mln m3 będzie niższa o 6,8%, natomiast średnia cena dla odbiorców hurtowych o 4,6%. Obniżka dla gospodarstw domowych wyniesie z kolei do 3,3%. Taryfy będą obowiązywać do 31 marca 2016 r. Jak komentuje URE, „to już czwarta obniżka cen gazu od początku 2015 r. Oznacza ona , że spadek cen w stosunku do cen z końca grudnia 2014 r. dla gazu wysokometanowego wynosi 20,9%, a dla gazu zaazotowanego – 14,8%”.

  Ceny gazu dla gospodarstw domowych, czyli odbiorców o mocy do 110 kWh/h spadną o 3,5%, natomiast opłaty abonamentowe o blisko 10%. Odbiorcy gazu o mocy powyżej tej wielkości, zapłacą mniej o 2%, jednak dla tej grupy stawki abonamentowe nie ulegną zmianie. Roczne opłaty gospodarstw domowych za wysokometanowy gaz ziemny nabywany w ramach umowy kompleksowej spadną o 2,6-3,1%, w zależności od grupy. Taryfy zostały zatwierdzone na okres do 31 marca 2016 r.

  Na przedstawione obniżki wpływ miał przede wszystkim mocny spadek cen ropy naftowej (skorelowanych z cenami gazu) na światowych rynkach w 2015 r. Regulator podkreślił, że jest to już  czwarta obniżka cen gazu od początku 2015 r., nie wykluczył również dalszych obniżek – „bardzo szybkie zmiany cen gazu na rynkach światowych skłoniły nas do zatwierdzenia taryfy tylko na pierwszy kwartał przyszłego roku, potem zobaczymy (…) Mam nadzieję, że potem będą mogły być kolejny raz niższe” – stwierdził w wypowiedzi dla mediów prezes URE. Na kształtowanie się cen hurtowych w nadchodzących kwartałach korzystnie powinna wpłynąć stopniowo zachodząca dywersyfikacja źródeł podaży gazu na polskim rynku.

  Rośnie liczba zmian sprzedawców

  Odbiorcy końcowi energii oraz gazu ziemnego, szans na niższe rachunki nie muszą upatrywać wyłącznie w urzędowych taryfach – coraz częstszym zjawiskiem na polskim rynku jest zmiana sprzedawcy, do której prawo, zgodnie z zasadą TPA (third party access) przysługuje każdemu odbiorcy energii i gazu ziemnego.

  Wysoka liczba zmian sprzedawcy jest wynikiem coraz większego zainteresowania ofertami alternatywnych sprzedawców, często korzystniejszymi od ofert sprzedawców „z urzędu”. Oferta dużych i znanych koncernów energetycznych nie zawsze spełnia bowiem oczekiwania odbiorców końcowych, w związku z czym, chętnie zwracają się do mniejszych niezależnych podmiotów, takich jak FITEN. Jak podaje URE, do końca października 2015 r. zmiany sprzedawcy energii dokonało łącznie 154,6 tys. szukających oszczędności odbiorców biznesowych i instytucji, co oznacza przyrost o 26% względem końca 2014 r. Dla gospodarstw domowych wielkości te wyniosły 372,7 tys. i 30%. Na rynku gazu do końca III kw. 2015 r. sprzedawcę zmieniło łącznie 22 tys. odbiorców.

  Wszystkich czytelników zainteresowanych rynkiem energii i gazu, a także tematem zmiany sprzedawcy energii oraz gazu ziemnego dla firm, zapraszam do kontaktu pod adresem zmianasprzedawcy@fiten.pl oraz blog@fiten.pl, a także do odwiedzin strony internetowej www.fiten.pl.

  Krzysztof Czajka, Członek Zarządu FITEN SA

   

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI