mobile logo
 • Blog ekspercki FITEN

  Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
  pon-pt, 8.00 - 16.00,
  32 775 94 64, fiten@fiten.pl


 • featured image

  Hurtowy obrót energią i gazem w I półroczu 2017 r.

  posted on 2 sierpnia 2017 / IN Blog /

  Towarowa Giełda Energii – organizator krajowego hurtowego rynku energii i gazu – podsumowała pierwsze półrocze br., w którym obroty okazały się niższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

  Jak wspominaliśmy już wcześniej – TGE stanowi kluczowy element polskiego rynku energii i gazu. Kształtujące się na giełdzie ceny, głównie kontraktów terminowych, mają duży wpływ na konkurencyjność ofert sprzedawców, a także wysokość rachunków dla odbiorców końcowych.

  Uczestnikami TGE są spółki obrotu, takie jak FITEN, zawierające na giełdzie transakcje kupna i sprzedaży, a następnie oferujące klientom energię lub gaz po możliwie atrakcyjnych cenach. Zgodnie z danymi przedstawionymi w lipcu przez TGE, w ubiegłym półroczu podmioty te wykazały średnio nieco niższą niż przed rokiem aktywność.

  Gaz – rośnie rynek spot

  Obrót gazem ziemnym na TGE od stycznia do czerwca wyniósł 54.259.287 MWh. Za 73% obrotu odpowiadał rynek terminowy, natomiast za pozostałą część – rynek spot (rynek z realizacją transakcji najpóźniej w drugim dniu roboczym).

  Wolumen obrotu na rynku terminowym osiągnął 39.600.351 MWh, co jest wielkością mniejszą o ok. 16% rdr. Obroty na rynku spot wynoszące 14.658.936 MWh wzrosły o 19% rdr, kontynuując tendencję z końca 2016 r., kiedy rynek ten wzrósł o 77% w ujęciu rocznym. Łączny obrót na rynkach gazu TGE w I półroczu był o ok. 8% niższy wobec analogicznego okresu przed rokiem.

  W samym czerwcu 2017 r. średnioważona cena na rynku spot wyniosła 68,25 zł/MWh. Na rynku terminowym średnioważona kontraktu z dostawą w przyszłym roku  (GAS_BASE_Y-18) to 77,21 zł/MWh.

  Obrót energią wciąż w tendencji spadkowej

  Łączny obrót energią na polskim rynku hurtowym po 6 miesiącach br. wyniósł 46.893.637  MWh, z czego – podobnie jak w przypadku runku gazu – za 73% odpowiadały kontrakty terminowe, natomiast za pozostałe 27% rynek spot.

  Rynek terminowy, przy wolumenie obrotu na poziomie 34.022.122 MWh był niższy o ok. 35% rdr. Rynek spot energii, na którym transakcje objęły 12.871.515 MWh, wykazał z kolei spadek o ok. 10% rdr. Łącznie transakcje na rynku hurtowym TGE w I półroczu były niższe o ok. 29% wobec 66.374.558 MWh w analogicznym okresie 2016 r. Oznacza to kontynuację zeszłorocznej tendencji spadkowej, kiedy hurtowy obrót energią spadł o 32% w skali dwunastu miesięcy 2016 r.

  Średnioważona  cena  BASE  na  Rynku  Dnia  Następnego wyniosła w czerwcu br. 154,05 zł/MWh. Z kolei na rynku terminowym średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą w przyszłym roku (BASE_Y-18) kształtowała się na poziomie 163,57 zł/MWh.

  Co warte odnotowania, w I półroczu mieliśmy do czynienia ze wzrostem obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej. Sięgnął on 34.112.245 MWh, co oznacza wzrost o 10% rdr. Obrót czerwonymi certyfikatami odpowiadał za 44% transakcji, natomiast zielonymi – za 42%.

  Jak dodaje TGE – z końcem I półrocza TGE posiadła już 70 uczestników, czyli o 3 więcej w stosunku do końca czerwca 2016 r.

  Wszystkich czytelników zainteresowanych rynkiem energii i gazu, a także tematem zmiany sprzedawcy energii oraz gazu ziemnego dla firm, zapraszam do kontaktu pod adresem zmianasprzedawcy@fiten.pl oraz blog@fiten.pl, a także do odwiedzenia strony internetowej www.fiten.pl.

  Krzysztof Czajka

  Członek Zarządu FITEN SA

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI