mobile logo
 • Blog ekspercki FITEN

  Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
  pon-pt, 8.00 - 16.00,
  32 775 94 64, fiten@fiten.pl


 • featured image

  Firmy coraz chętniej korzystają z prawa zmiany sprzedawcy energii i gazu

  posted on 25 listopada 2015 / IN Blog /

  Ostatnie miesiące roku są okresem, w którym wiele podmiotów gospodarczych w trosce o przyszłoroczne rachunki rozważa zmianę dotychczasowego dostawcy energii elektrycznej bądź gazu ziemnego. Dla dużych odbiorców, przede wszystkim przedsiębiorstw o wysokim zużyciu, drobna zmiana może przełożyć się na istotne oszczędności. Jak pokazują statystyki, coraz więcej odbiorców ma świadomość dostępnych alternatyw oraz przysługujących im praw.

  Zgodnie z listopadowymi danymi Urzędu Regulacji Energetyki, odbiorcy biznesowi energii elektrycznej wykazują się coraz większą świadomością możliwości zmiany sprzedawcy, które przysługuje im od 2007 r. Jak podaje regulator, we wrześniu br. na zmianę sprzedawcy podjęło 2,6 tys. podmiotów biznesowych (małych, dużych, średnich przedsiębiorstw z grup taryfowych A,B,C), co stanowi 94% wzrost względem miesiąca poprzedniego[1].

  Łączna liczba zmian sprzedawcy dokonanych przez podmioty gospodarcze we wrześniu przekroczyła 150,5 tys., z czego 27,8 tys. przypadło na pierwsze trzy kwartały 2015 r. Równocześnie świadczy to o wzroście 22,6% względem końca roku ubiegłego (w analogicznym okresie 2014 r. wartości te wyniosły odpowiednio 25,8 tys. oraz 28%). Warto podkreślić, że liczba zmian, które miały miejsce w bieżącym roku, wpisuje się w długoterminową, dodatnią tendencję wzrostową liczby zmian sprzedawcy energii elektrycznej przez odbiorców biznesowych.

  energia-ure_30.09.15

  Źródło: URE

  Należy również nadmienić, że podobny trend zauważalny jest wśród odbiorców grupy taryfowej G, czyli gospodarstw domowych, wciąż chętniej niż podmioty biznesowe, decydujących się na zmianę sprzedawcy. We wrześniu odbiorcy prywatni dokonali 7,3 tys. zmian, natomiast łączna liczba zmian w tej grupie na koniec września 2015 r. wyniosła 362,1 tys., czyli 25,5% więcej w stosunku do końca 2014 r.

  Podobnie jak w przypadku energii elektrycznej, prawo do zmiany sprzedawcy przysługuje również odbiorcom gazu ziemnego – i jak pokazują statystyki – także w tej grupie systematycznie rośnie świadomość istniejących alternatyw. Zgodnie z najnowszymi danymi Urzędu Regulacji Energetyki, do końca września br. zmiany sprzedawcy gazu dokonało łącznie niemal 22 tys. odbiorców, z których większość przypadła na grupy taryfowe W1-4 (głównie gospodarstwa domowe). Szczególnie wysoki wzrost przełączeń wg liczby odbiorców zauważalny jest przede wszystkim w pierwszych trzech kwartałach 2015 r. – łączna ilość zmian sprzedawcy na koniec września stanowiła ponad trzykrotność wielkości z końca roku ubiegłego. Jak podaje regulator, tak wysoka dynamika może być efektem skutecznych kampanii reklamowych prowadzonych wśród odbiorców, zacieśniania rynkowej konkurencji oraz urozmaicania ofert sprzedawców[2].

  gaz-ure_30.09.15

  Źródło: URE

  Skalę decyzji o zmianie sprzedawcy podejmowanych przez odbiorców końcowych energii elektrycznej i gazu ziemnego traktować należy jako skuteczną miarę stopnia liberalizacji obu tych rynków. Liczba ta świadczy nie tylko o rosnącej świadomości konsumenckiej, ale i o atrakcyjności ofert mniejszych sprzedawców energii oraz gazu, takich jak FITEN, którzy często oferują odbiorcom warunki znacznie korzystniejsze od dotychczasowych sprzedawców. Odbiorcy mając natomiast w czym wybierać –  koncesję na obrót energią elektryczną (OEE) posiada obecnie 421 przedsiębiorstw, natomiast na obrót paliwami gazowymi (OPG) – 169 przedsiębiorstw. Zauważalny na przestrzeni lat systematyczny wzrost tych wielkości również świadczy o zwiększającej się konkurencji rynkowej, nie pozostającej bez wpływu na wysokość rachunków obiorców końcowych.

  Wszystkich czytelników zainteresowanych zmianą sprzedawcy energii elektrycznej bądź gazu ziemnego, serdecznie zapraszam do kontaktu pod adresem energia@fiten.pl oraz blog@fiten.pl, a także do odwiedzin strony internetowej www.fiten.pl.

   

  Krzysztof Czajka

  Członek Zarządu FITEN SA

  [1] http://www.ure.gov.pl/pl/liberalizacja-rynku-en/6327,Monitoring-zmian-sprzedawcow-energii-wrzesien-2015.html

  [2] http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6336,Wyrazny-wzrost-liczby-zmian-sprzedawcow-gazu.html

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI