mobile logo
 • Blog ekspercki FITEN

  Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
  pon-pt, 8.00 - 16.00,
  32 775 94 64, fiten@fiten.pl


 • featured image

  Co z taryfami na gaz?

  posted on 29 października 2016 / IN Blog /

  W maju przyglądaliśmy się propozycji rządu dotyczącej zniesienia taryfikacji cen gazu, której założenia częściowo miałyby wejść w życie już w kwietniu przyszłego roku. Prace nad zmianami wciąż trwają, tymczasem rząd uzależnia dalszą liberalizację rynku od dywersyfikacji kierunków importu surowca.

  W wypowiedzi dla dziennika Rzeczpospolita, Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, powiązał dalszą liberalizację rynku gazu ziemnego z udaną dywersyfikacją źródeł dostaw, która powinna nastąpić w 2022 r. Wtedy też pojawiłaby się możliwość „rzeczywistej konkurencji cenowej” umożliwiająca zniesienie taryfikacji. Do kluczowych projektów mających zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne zaliczyć należy przede wszystkim inwestycje w rozbudowę gazoportu w Świnoujściu uruchomionego w 2015 r., a także budowę gazociągu umożliwiającego realizację dostaw surowca z Norwegii.

  Plany zniesienia taryfikacji

  Prawo  uwolnienia  cen  dla największych odbiorców przemysłowych przysługuje Prezesowi URE od 2013 r. Jak do tej pory decyzja taka nie została podjęta m. in. ze względu na niewystarczający poziom konkurencji, a także młody rynek hurtowy. Z drugiej strony, jak oceniło Ministerstwo – polski rynek gazu osiągnął stopień rozwoju, w którym prawdopodobieństwo powstania negatywnych skutków detaryfikacji  dla uczestników  rynku  jest  marginalne.

  Przedstawione przez pełnomocnika rządu założenia wpisują się w harmonogram zmian przewidziany rządowym projektem nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne, który został opublikowany w kwietniu br. Propozycja Ministerstwa Energii przewiduje trzyetapową deregulację obrotu gazem na polskim rynku, zakładającą zniesienie obowiązku taryfikacji dla spółek posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi (OPG) oraz obrót gazem z zagranicą (OGZ). Zgodnie z proponowanymi zmianami w kwietniu 2017 r. zniesiony ma zostać obowiązek zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf dla największych krajowych odbiorców gazu ziemnego, w październiku 2017 r. uwolnione zostałyby ceny oferowane małym i średnim przedsiębiorstwom, natomiast zniesienie taryf dla gospodarstw domowych nastąpiłoby z końcem 2023 r.

  Prace nad projektem nowelizacji ulegają jednak opóźnieniu. Projekt ustawy, który miał zostać przedłożony Radzie Ministrów w drugim kwartale br., wraz z uwagami Komisji Prawniczej jest obecnie przedmiotem dalszych prac w Ministerstwie.

  Dlaczego należy uwolnić ceny gazu?

  Planowana rezygnacja z regulacji cen błękitnego paliwa jest kluczowym elementem zachodzącego od kilku lat na polskim rynku procesu liberalizacji. Należy zaznaczyć, że Polska jest ostatnim państwem Unii Europejskiej, w którym ceny gazu podlegają urzędowej regulacji. Proponowane przez obecne władze zmiany są odpowiedzią na ubiegłoroczny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, który orzekł o niezgodności polskiego obowiązku taryfikacji z przepisami unijnymi.

  Przewiduje się, że pełne urynkowienie cen przyniosłoby korzyści nie tylko spółkom handlującym gazem, ale przede wszystkim samym odbiorcom – przedsiębiorstwom, instytucjom i gospodarstwom domowym. Zniesienie taryf postrzeganych jako jedna z barier krajowego rynku, potencjalnie przyczyniłoby się do zwiększenia rynkowej konkurencji oraz pozycji mniejszych sprzedawców, takich jak FITEN, już dziś często oferujących odbiorcom bardzo korzystne warunki umów. Przewiduje się, że proces ten pozytywnie wpłynąłby zarówno na wysokość płaconych rachunków za gaz, jakość świadczonych usług oraz elastyczności ofert.

  Uczestnicy rynku dostrzegają zmiany

  Z uwagi na fakt, że korzystne skutki rynkowej konkurencji już dziś odczuwają klienci końcowi – zarówno przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa domowe – popularną praktyką pozostaje zmiana sprzedawcy gazu, która przysługuje wszystkim odbiorcom błękitnego paliwa. Od 2014 r. do końca I kwartału 2016 r. odnotowano ponad 40,1 tys. zmian dostawcy gazu ziemnego. W celu uzyskania informacji nt. potencjalnych korzyści cenowych, zapraszam również do kwietniowego wpisu Ile może zyskać firma na zmianie sprzedawcy gazu?

  Co z taryfami na gaz?

  Źródło: URE

   

  Pomimo wciąż funkcjonujących barier, potencjał rynku dostrzegają również kolejne spółki energetyczne, decydujące się na obrót gazem ziemnym. Z końcem października koncesję na obrót paliwami gazowymi (OPG) posiada 191 przedsiębiorstw (20 dokumentów wydanych w 2016 r.), natomiast koncesję na obrót gazem z zagranicą (OGZ) – 71 spółek (dla których 9 koncesji przyznano w 2016 r.). W czerwcu br. koncesję OGZ Urząd Regulacji Energetyki przyznał FITEN SA.

  Wszystkich czytelników zainteresowanych zmianą sprzedawcy gazu ziemnego, z także energii elektrycznej zapraszam do kontaktu pod adresem energia@fiten.pl oraz blog@fiten.pl oraz do odwiedzin strony internetowej Gaz dla Oszczędnych, zawierającej informacje o najnowszej propozycji FITEN w obszarze dostaw gazu dla firm.

  Krzysztof Czajka, Członek Zarządu FITEN SA

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI