mobile logo
 • Blog ekspercki FITEN

  Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
  pon-pt, 8.00 - 16.00,
  32 775 94 64, fiten@fiten.pl


 • featured image

  Chętniej zmieniamy sprzedawców energii i gazu

  posted on 19 maja 2017 / IN Blog /

  W I kw. odnotowano łącznie 30,5 tys. zmian sprzedawcy energii elektrycznej, natomiast sprzedawcę gazu ziemnego zmieniło blisko 15 tys. odbiorców końcowych. Najnowsze dane URE potwierdzają zarówno wzrost świadomości klientów, jak i rozwój rynkowej konkurencji.

  Zgodnie z funkcjonującą na polskim rynku zasadą TPA (Third Party Access), wszystkim odbiorcom końcowym przysługuje swoboda wyboru sprzedawcy energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Prawo to od początku procesu liberalizacji obu rynków cieszy się dużym zainteresowaniem, co potwierdzają również najnowsze dane regulatora.

   

  Zmiana sprzedawcy energii

  Od stycznia do końca marca 2017 r. sprzedawcę energii zmieniło 7,7 tys. przedsiębiorstw i instytucji (grupy taryfowe A,B,C), czyli nieco mniej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku, kiedy decyzję taką podjęło 9,9 tys. przedsiębiorstw. Łączna liczba zmian sprzedawcy w tej grupie odbiorców na koniec I kwartału br. wyniosła 181,6 tys., co stanowi wzrost o 4,4% wobec stanu na koniec 2016 r.

   

  W przypadku gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), w I kwartale odnotowano 22,8 tys. zmian sprzedawcy energii wobec 19,4 tys. zmian w analogicznym okresie przed rokiem (+18%). Z końcem marca 2017 r. łączna liczba gospodarstw, które skorzystały z tej możliwości wyniosła 485,4 tys., co oznacza wzrost o 4,9% od początku roku. Tym samym liczba zmian sprzedawcy energii dokonanych we wszystkich grupach taryfowych na koniec I kwartału 2017 r. przekroczyła 667 tys.

  Zmiana sprzedawcy gazu

  W I kwartale tempa nabrała dynamika liczby zmian sprzedawców gazu ziemnego. W miesiącach styczeń-marzec na taki krok zdecydowało się łącznie blisko 15 tys. obiorców, czyli o 5,6 tys. więcej w stosunku do I kwartału 2016 r., co oznacza wzrost 59%. Tym samym łączna liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę błękitnego paliwa wyniosła z końcem marca 93,3 tys. – o 19% więcej wobec stanu na koniec zeszłego roku.

  Motorem zmian sprzedawcy gazu pozostają przede wszystkim odbiorcy w grupach taryfowych W 1-4, czyli głównie gospodarstwa domowe. Odpowiadali oni za ponad 93% liczby zmian sprzedawcy. Jak wyjaśnia URE w komunikacie – Powodem wzrostu może być m.in. intensyfikacja przez niektórych sprzedawców kampanii reklamowych dedykowanych tej grupie odbiorców, jak również stopniowe wchodzenie na rynek nowych sprzedawców, co skutkuje zwiększeniem konkurencji i uatrakcyjnieniem oferty dla odbiorców.

   

  Zmiana sprzedawcy gazu (liczba przełączeń) w I kw. 2017 wg: W 1-4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 Taryfy OSP Razem
  wg liczby odbiorców 86 980 4 836 1 287 199 55 18 10 31 93 416
  wg liczby układów pomiarowych 105 199 7 040 1 549 217 58 20 10 38 114 131

  Źródło: URE

   

  Rosnąca dynamika świadectwem rozwoju rynku

  Sumując powyższe dane za I kw. możemy zauważyć, że łączna liczba odbiorców, którzy w omawianym okresie skorzystali z zasady TPA wyniosła dla rynku energii i gazu 45,5 tys., czyli aż o 17% więcej wobec 38,7 zmian w I kwartale 2016 r. To bardzo istotna różnica świadcząca zarówno o rosnącej świadomości odbiorców, jak i rozwoju konkurencji w obszarze sprzedaży energii i gazu ziemnego.

  Co dokładnie sprawia, że chętnie zmieniamy sprzedawców? Przede wszystkim duża liczba podmiotów takich jak FITEN – oferujących energię i gaz po cenach i na warunkach korzystniejszych od ofert dostawców „z urzędu”, przy zachowaniu tej samej, często nawet wyższej jakości świadczonych usług. Ponadto przeniesienie rachunku za prąd lub gaz do innej firmy staje się coraz prostsze i wcale nie wymaga wielu formalności. Zawierając umowę z nowym sprzedawcą należy jednak zachować ostrożność i pamiętać o kilku ważnych zasadach, o których pisałem w tym artykule.

  Obserwując zachowanie rynku, powinniśmy oczekiwać dalszego umacniania się pozycji mniejszych spółek dostarczających energię i gaz dla klientów końcowych, przy jednoczesnym wzroście zainteresowania opcją zmiany sprzedawcy. Na rozwój rynku detalicznego gazu ziemnego z pewnością wpłyną tegoroczne zmiany przewidziane nowelizacją ustawy Prawo Energetyczne – w wyniku postępującej liberalizacji rynku gazu ziemnego już w październiku zwolnione z obowiązku taryfikacji zostaną ceny gazu dla firm. Powinno to mieć korzystne przełożenie na atrakcyjność ofert kierowanych przez sprzedawców do odbiorców błękitnego paliwa.

  Przedsiębiorców zainteresowanych procesem zmiany sprzedawcy oraz ofertą FITEN w zakresie energii elektrycznej lub gazu ziemnego, zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 32 775 94 64 oraz drogą mailową energia@fiten.pl, a także do odwiedzenia zakładek energia oraz gaz na stronie internetowej FITEN.

  Krzysztof Czajka

  Członek Zarządu FITEN SA

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI