mobile logo
 • Blog ekspercki FITEN

  Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
  pon-pt, 8.00 - 16.00,
  32 775 94 64, fiten@fiten.pl


 • featured image

  Jak chętnie zmieniamy sprzedawcę energii i gazu?

  posted on 13 lutego 2017 / IN Blog /

  W samym 2016 r. z prawa zmiany sprzedawcy energii elektrycznej skorzystało 86,5 tys. odbiorców, natomiast liczba zmian sprzedawcy gazu ziemnego przekroczyła 47,6 tys. – podają najnowsze statystyki Urzędu Regulacji Energetyki.

  Zgodnie z zasadą TPA (Third Party Access) wszystkim odbiorcom końcowym przysługuje prawo swobodnego wyboru sprzedawcy energii i gazu. Zmiana może w prosty i szybki sposób prowadzić do redukcji kosztów zużycia, a także uzyskania korzystniejszych warunków współpracy. Jak pokazują dane – w 2016 r. praktyka ta cieszyła się dużym zainteresowaniem odbiorców końcowych.

  Zmiany sprzedawcy energii – wciąż popularna, choć nie tak jak przed rokiem

  Jak podaje URE, do końca 2016 r. na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej zdecydowało się już blisko 173,9 tys. podmiotów gospodarczych (grupy taryfowe A, B, C) – oznacza to wzrost o 9,6% względem stanu na koniec 2015 r. Na sam ubiegły rok przypadło ponad 15 tys. zmian w tej grupie odbiorców, co świadczy malejącej dynamice względem roku poprzedniego, kiedy liczba zmian wyniosła 35,8 tys.

  Ostatnie dane potwierdzają, że na wybór nowego sprzedawcy energii wciąż chętniej decydują się gospodarstwa domowe (grupa taryfowa G). Wg stanu na koniec grudnia 2016 r., w grupie tej zmian dokonało łącznie 462,6 tys. odbiorców, co oznacza wzrost o 18,2% względem końca 2015 r. Podobnie jak w przypadku odbiorców biznesowych, w ubiegłym roku doświadczyliśmy spadku tempa zmian – od stycznia do grudnia 2016 r. sprzedawcę zmieniło blisko 71,3 tys. gospodarstw domowych, kiedy w 2015 r. liczba ta przekroczyła 103,6 tys.

  Na koniec 2016 r. łączna liczba odbiorców w grupach taryfowych A,B,C i G, którzy skorzystali z prawa zmiany sprzedawcy wyniosła zatem 636,5 tys. (wobec 549,9 tys. na koniec 2015 r.), z których 86,5 tys. zmian przypadło na sam ubiegły rok (wobec 139,4 tys. w 2015 r.).

   

  Skokowy wzrost liczby zmian sprzedawcy gazu

  Zgodnie z danymi URE, rynek gazu ziemnego (na którym dostawcę można zmieniać od 2011 r.) do końca 2016 r. odnotował ponad 78,4 tys. przełączeń wg liczby odbiorców. Oznacza wzrost o 155% w stosunku do 30,7 tys. przełączeń na koniec 2015 r. Blisko 47,7 tys. zmian sprzedawcy gazu przypadło na okres styczeń-grudzień ubiegłego roku, co jest dwukrotnością liczby zmian dokonanych w 2015 r.

  Tak znaczący wzrost zainteresowania zmianą sprzedawcy w 2016 r. należy uznać za przejaw postępującej liberalizacji rynku gazu ziemnego w Polsce – jak podaje sam URE, pojawianie się na rynku nowych sprzedawców gazu wpływa na wzrost konkurencji, przekładający na coraz atrakcyjniejsze oferty spółek energetycznych i gazowcych. W związku z ostatnimi zmianami, zakładającymi stopniową deregulację rynku gazu od stycznia 2017 r., możemy spodziewać się utrzymania tych tendencji w najbliższych latach.

  Przedsiębiorców zainteresowanych zmianą sprzedawcy energii elektrycznej bądź gazu ziemnego, zapraszam do kontaktu pod adresem energia@fiten.pl oraz blog@fiten.pl, a także do odwiedzin strony internetowej www.fiten.pl.

  Krzysztof Czajka, Członek Zarządu FITEN SA

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI