mobile logo
 • Blog ekspercki FITEN

  Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
  pon-pt, 8.00 - 16.00,
  32 775 94 64, fiten@fiten.pl


 • featured image

  Ceny energii i gazu w 2017 r.

  posted on 30 grudnia 2016 / IN Blog /

  Zgodnie z zatwierdzonymi przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfami dla największych przedsiębiorstw energetycznych, w 2017 r. można spodziewać się nieco wyższych kwot na otrzymywanych fakturach za energię elektryczną. Dla większości odbiorców gazu nie przewiduje się podwyżek cen.

  Mniej za prąd, więcej za dystrybucję

  Przedstawiając tegoroczne zmiany, należy przypomnieć, że na całościową wysokość rachunków wpływ ma szereg stawek ujętych w dwóch głównych pozycjach: opłaty za energię elektryczną oraz opłaty za usługę dystrybucji energii (uwzględniającej takie elementy jak zmienny i stały składnik stawki sieciowej, stawkę jakościową, opłatę abonamentową, opłatę przejściową oraz opłatę OZE).

  Wskutek zatwierdzonej w grudniu taryfy dla największych sprzedawców energii „z urzędu”, ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych (grupy taryfowe G) będą niższe od zeszłorocznych średnio o 4,6%. Jak wyjaśnia URE, obniżka ta wynika przede wszystkim z niższego kosztu zakupu energii, będącego efektem rosnącej konkurencji rynkowej, a także spadku cen świadectw pochodzenia. Podkreślić należy, że przedstawione powyżej średnie zmiany opłat dotyczą gospodarstw domowych. Ceny energii elektrycznej dla firm oraz instytucji (taryfy A, B, C), stanowiących główną grupę odbiorców FITEN, od 2008 r. nie podlegają obowiązkowi taryfikacji. Sprzedawcy energii mają tym samym dowolność w kształtowaniu ofert stawek dla tych grup odbiorców, co przekłada się na atrakcyjność ofert mniejszych spółek obrotu i wzrost liczby decyzji o zmianie sprzedawcy.

  Wraz z taryfami dla sprzedawców energii, zatwierdzone zostały także taryfy dla Operatora Systemu Przesyłowego oraz największych operatorów systemów dystrybucyjnych, odpowiedzialnych za ciągłość dostaw. W wyniku decyzji URE, w 2017 r. stawki opłat dystrybucyjnych dla wszystkich grup taryfowych wzrosną średnio o 5,6 %. Jest to wynikiem wzrostu stawki opłaty przejściowej (jednej z opłat dystrybucyjnych) oraz wzrostu stawki opłaty OZE (do 3,70 zł/MWh), obecnej na rachunkach od lipca 2016 r. Sumarycznie, uwzględniając średnie zmiany stawek energii i opłaty dystrybucyjnej, wysokość rachunków płaconych przez odbiorców powinna nieznacznie wzrosnąć.

  Tańszy gaz dla mniejszych odbiorców

  Wraz z nowymi taryfikatorami dotyczącymi energii elektrycznej, URE zatwierdził także wysokość taryf największym przedsiębiorstwom sektora gazowego. Zmiany taryfy dla PGNiG zakładają wzrost cen gazu wysokometanowego dla dużych odbiorców biznesowych, tj. o zużyciu ponad 25 mln m3 rocznie,  średnio o 12,2% (włącznie z opłatą abonamentową). Ceny PGNiG dla hurtowych odbiorców gazu wysokometanowego zostały zwolnione z obowiązku taryfikacji. Średnie ceny gazu zaazotowanego dla dużych odbiorców będą wyższe o 13,4%, natomiast dla odbiorców hurtowych o 13,1%. Powyższe taryfy będą obowiązywać do 31 marca br. Ja tłumaczy URE, powodem wzrosty opłat są rosnące koszty pozyskania błękitnego paliwa, a także jego importu.

  [aktualizacja] Z dniem 4 stycznia 2017 r. zatwierdzone zostały taryfy PGNiG Obrót Detaliczny dla mniejszych odbiorców, zakładające spadek cen gazu dla gospodarstw domowych o 6%, natomiast dla pozostałych odbiorców (w tym małych i średnich firm) od 6% do 8,7%, w zależności od zużycia. Opłaty abonamentowe nie ulegną zmianie. Zgodnie z URE taryfy te obowiązywać mają od 1 lutego 2017 r.

  W przeciwieństwie do cen energii elektrycznej, na rynku gazu taryfikacji podlegają ceny dla wszystkich grup odbiorców. Na skutek grudniowej nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne, sytuacja ta zaczyna ulegać zmianie z początkiem 2017 r., kiedy z obowiązku zatwierdzania taryf zwolnione zostają m. in.  przedsiębiorstwa obrotu w zakresie sprzedaży na rynku hurtowym. W październiku 2017 r. nastąpi uwolnienie cen dla wszystkich odbiorców końcowych z wyjątkiem gospodarstw domowych, dla których ceny przestaną być objęte taryfikacją w 2024 r.

  Warto stawiać na mniejszych sprzedawców

  Klienci na rynku energii elektrycznej i gazu, w tym firmy i instytucje, szans na niższe rachunki nie powinni szukać wyłącznie w decyzjach regulatora. Pamiętać należy, że odbiorcy końcowi nie są skazani na dostawców „z urzędu” i każdemu z nich przysługuje prawo dowolnego wyboru sprzedawcy energii i gazu ziemnego. Jest to obecnie powszechne zjawisko, dzięki któremu dynamicznie rośnie znaczenie mniejszych sprzedawców, takich jak FITEN, którzy często oferują warunki umów znacznie korzystniejsze od ofert największych dostawców.

  Wszystkim przedsiębiorców zainteresowanych procesem zmiany sprzedawcy, bądź ofertą handlową FITEN w zakresie energii elektrycznej lub gazu ziemnego, zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 32 775 94 64 oraz drogą mailową energia@fiten.pl, a także do odwiedzenia zakładek energia oraz gaz na stronie internetowej FITEN.

  Krzysztof Czajka

  Członek Zarządu FITEN SA

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI