mobile logo
 • Blog ekspercki FITEN

  Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
  pon-pt, 8.00 - 16.00,
  32 775 94 64, fiten@fiten.pl
 • 26
  Lut
  featured image

  Zmiana sprzedawcy energii pozostaje jednym z najprostszych sposobów na oszczędności w firmie lub gospodarstwach domowych. W 2017 r. na ten krok zdecydowało się łącznie ponad 156,6 tys. odbiorców! Na polskim rynku wszyscy odbiorcy mają prawo swobodnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. I jak pokazują dane - chętnie z niego korzystają. Zjawisko to sprawia, że wraz z rosnącą konkurencją, wzrasta rola mniejszych spółek obrotu, często będących w stanie zaoferować korzystniejsze warunki umów w stosunku do największych dostawców „z urzędu”. Jest to więc doskonały sposób na redukcję kosztów działalności, szczególnie w przypadku podmiotów o większym zużyciu. 14% wzrost liczby zmian sprzedawcy energii …

  więcej
  06
  Sty
  featured image

  Rekordowy rok dla hurtowego rynku gazu

  posted on 6 stycznia 2018 / 0 Comments

  Towarowa Giełda Energii (TGE), podsumowała hurtowy obrót w 2017 r. Historyczne wyniki odnotował rynek gazu ziemnego, na którym łączny wolumen transakcji przekroczył obroty rynku energii elektrycznej. Znaczną poprawę odnotował także rynek praw majątkowych. Rekord obrotu błękitnym paliwem W grudniu ubiegłego roku TGE obchodziła jubileusz 5-lecia funkcjonowania hurtowego rynku gazu. Jego uruchomienie w 2012 r. umożliwiło swobodne kształtowanie się cen i było niezwykle ważnym krokiem na drodze budowy rynkowej konkurencji. Od początku działania rynku, obrót gazem na TGE wykazywał dynamiczny wzrost, osiągając w latach 2012-2017 łączny wolumen transakcji wynoszący 470 TWh. W tym samym czasie liczba uczestników obrotu wzrosła do 111 w grudniu …

  więcej
  19
  Gru
  featured image

  Urząd Regulacji Energetyki po raz kolejny zatwierdził taryfy dla największych krajowych firm energetycznych. Nieznaczne zmiany cen energii Przypomnijmy, że na wysokość rachunków płaconych przez obiorców końcowych składa się kilka stawek zawartych w dwóch głównych pozycjach – opłacie za dystrybucję energii oraz za samą energię. Najnowsze taryfy zakładają nieznaczny średni spadek opłat dystrybucyjnych (-0,8%) dla wszystkich grup odbiorców, co – jak wyjaśnia URE – wynika głównie z niższej stawki opłaty OZE, wynoszącej w 2018 r. 0,00 zł/MWh. Natomiast podlegające regulacji taryfy dla największych sprzedawców „z urzędu” dla grupy taryfowej G (gospodarstw domowych) wzrosną średnio o 0,5%. Zatem w związku z decyzją URE, odbiorcy indywidualni …

  więcej
  10
  Paź
  featured image

  Wiele firm szuka potencjalnych oszczędności w rachunkach za energię i gaz. Często decyduje się na zmianę sprzedawcy, zawierając umowę z osobnymi dostawcami tych produktów. Najprostszym i najbardziej opłacalnym rozwiązaniem pozostają jednak dostawy łączone. Jedną z głównych przesłanek, którymi kierują się odbiorcy przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej lub gazu ziemnego, są możliwe do osiągnięcia oszczędności, wynikające z lepszych warunków umów zawartych z nowymi dostawcami. Szczególnie duże korzyści przynieść mogą umowy dual fuel, polegające na dostawach energii i gazu przez jedną firmę, wyspecjalizowaną w obu tym obszarach. Jednym ze sprzedawców oferujących takie rozwiązanie od lat pozostaje FITEN SA. Dlaczego to się opłaca? Jak wspomniałem, główną …

  więcej
  02
  Sie
  featured image

  Hurtowy obrót energią i gazem w I półroczu 2017 r.

  posted on 2 sierpnia 2017 / 0 Comments

  Towarowa Giełda Energii – organizator krajowego hurtowego rynku energii i gazu – podsumowała pierwsze półrocze br., w którym obroty okazały się niższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jak wspominaliśmy już wcześniej – TGE stanowi kluczowy element polskiego rynku energii i gazu. Kształtujące się na giełdzie ceny, głównie kontraktów terminowych, mają duży wpływ na konkurencyjność ofert sprzedawców, a także wysokość rachunków dla odbiorców końcowych. Uczestnikami TGE są spółki obrotu, takie jak FITEN, zawierające na giełdzie transakcje kupna i sprzedaży, a następnie oferujące klientom energię lub gaz po możliwie atrakcyjnych cenach. Zgodnie z danymi przedstawionymi w lipcu przez TGE, w ubiegłym półroczu …

  więcej
  23
  Cze
  featured image

  Powraca ryzyko blackoutu

  posted on 23 czerwca 2017 / 0 Comments

  Wraz z nadejściem lata i powrotem upalnych temperatur, wraca zagrożenie niedoborem mocy. Czy w nadchodzących miesiącach faktycznie może zabraknąć nam prądu? W opublikowanym niedawno raporcie Summer Outlook 2017 Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ENTSOE) zwróciła uwagę na możliwe istotne zagrożenie niedoborem mocy w polskim systemie elektroenergetycznym. Głównym winowajcą są przede wszystkim wysokie temperatury, przekładające się z jednej strony na wyższe zużycie wywołane działaniem klimatyzatorów, z drugiej – na suszę oraz związany z nią niski stan wód wykorzystywanych do chłodzenia elektrowni. Według raportu, w najbliższych miesiącach zapotrzebowanie wywołane przewidywanymi upałami w szczytowych godzinach może przewyższyć krajowe zdolności wytwórcze oraz importowe, co …

  więcej
  19
  Maj
  featured image

  Chętniej zmieniamy sprzedawców energii i gazu

  posted on 19 maja 2017 / 0 Comments

  W I kw. odnotowano łącznie 30,5 tys. zmian sprzedawcy energii elektrycznej, natomiast sprzedawcę gazu ziemnego zmieniło blisko 15 tys. odbiorców końcowych. Najnowsze dane URE potwierdzają zarówno wzrost świadomości klientów, jak i rozwój rynkowej konkurencji. Zgodnie z funkcjonującą na polskim rynku zasadą TPA (Third Party Access), wszystkim odbiorcom końcowym przysługuje swoboda wyboru sprzedawcy energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Prawo to od początku procesu liberalizacji obu rynków cieszy się dużym zainteresowaniem, co potwierdzają również najnowsze dane regulatora.   Zmiana sprzedawcy energii Od stycznia do końca marca 2017 r. sprzedawcę energii zmieniło 7,7 tys. przedsiębiorstw i instytucji (grupy taryfowe A,B,C), czyli nieco mniej niż w pierwszym kwartale …

  więcej
  06
  Kwi
  featured image

  Od dłuższego czasu w mediach oraz dyskusjach dotyczących przyszłości krajowej energetyki podejmowany jest temat rynku mocy, którego wdrożenie ma w znaczący sposób wpłynąć na poziom bezpieczeństwa dostaw. Co dokładnie kryje się pod tym pojęciem? System elektroenergetyczny Rynek mocy jest terminem bezpośrednio związanym z krajowym systemu elektroenergetycznym. System ten obejmuje wszystkie urządzenia służące do produkcji, przesyłania, magazynowania i użytkowania energii elektrycznej. Ich skoordynowane i nieprzerwane działanie umożliwia stabilną realizację dostaw dla odbiorców energii w całym kraju, przy czym wytwarzana w systemie energia odpowiada popytowi odbiorców zgłaszanemu w danym momencie. Choć cały system działa sprawnie, istnieje ryzyko, że zapotrzebowanie przekroczy zdolności wytwórcze krajowego systemu, narażając …

  więcej
  13
  Lut
  featured image

  Jak chętnie zmieniamy sprzedawcę energii i gazu?

  posted on 13 lutego 2017 / 0 Comments

  W samym 2016 r. z prawa zmiany sprzedawcy energii elektrycznej skorzystało 86,5 tys. odbiorców, natomiast liczba zmian sprzedawcy gazu ziemnego przekroczyła 47,6 tys. – podają najnowsze statystyki Urzędu Regulacji Energetyki. Zgodnie z zasadą TPA (Third Party Access) wszystkim odbiorcom końcowym przysługuje prawo swobodnego wyboru sprzedawcy energii i gazu. Zmiana może w prosty i szybki sposób prowadzić do redukcji kosztów zużycia, a także uzyskania korzystniejszych warunków współpracy. Jak pokazują dane – w 2016 r. praktyka ta cieszyła się dużym zainteresowaniem odbiorców końcowych. Zmiany sprzedawcy energii – wciąż popularna, choć nie tak jak przed rokiem Jak podaje URE, do końca 2016 r. na zmianę sprzedawcy …

  więcej
  30
  Gru
  featured image

  Ceny energii i gazu w 2017 r.

  posted on 30 grudnia 2016 / 0 Comments

  Zgodnie z zatwierdzonymi przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfami dla największych przedsiębiorstw energetycznych, w 2017 r. można spodziewać się nieco wyższych kwot na otrzymywanych fakturach za energię elektryczną. Dla większości odbiorców gazu nie przewiduje się podwyżek cen. Mniej za prąd, więcej za dystrybucję Przedstawiając tegoroczne zmiany, należy przypomnieć, że na całościową wysokość rachunków wpływ ma szereg stawek ujętych w dwóch głównych pozycjach: opłaty za energię elektryczną oraz opłaty za usługę dystrybucji energii (uwzględniającej takie elementy jak zmienny i stały składnik stawki sieciowej, stawkę jakościową, opłatę abonamentową, opłatę przejściową oraz opłatę OZE). Wskutek zatwierdzonej w grudniu taryfy dla największych sprzedawców energii „z urzędu”, ceny …

  więcej
  PAGE 2 OF 5
 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
  INFORMACJA DLA KLIENTÓW