mobile logo
 • Blog ekspercki FITEN

  Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
  pon-pt, 8.00 - 16.00,
  32 775 94 64, fiten@fiten.pl
 • 27
  kw.
  featured image

  Elektromobilność w polskich warunkach

  posted on 27 kwietnia 2018 / 0 Comments

  Elektromobilność jest dziś jedną z najdynamiczniej rozwijających się branż na świecie, pobudzającą innowacyjność energetyki i chętnie wspieraną przez rządy państw. Przyjrzyjmy się najważniejszym regulacjom oraz potencjalnym skutkom rozwoju tego sektora w Polsce. Sprzedaż oraz liczba rejestracji aut z napędem elektrycznym z roku na rok dynamicznie wzrasta i w chwili obecnej trudno doszukiwać się czynników, które miałyby zahamować lub odwrócić tę tendencję. Samochody elektryczne mają bowiem szereg zalet – m. in. nie emitują spalin, są tańsze w użytkowaniu i eksploatacji od aut z tradycyjnym napędem, są również ciche i zapewniają wysoki komfort jazdy. Dzięki tym czynnikom cieszą się rosnącą rzeszą użytkowników, choć …

  więcej
  23
  mar
  featured image

  24 godz. na zmianę sprzedawcy energii i gazu

  posted on 23 marca 2018 / 0 Comments

  Błyskawiczna zmiana sprzedawcy, przejrzystość i większe prawa klientów. W Parlamencie Europejskim trwają pracę nad nowymi przepisami. W lutym br. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE przyjęła projekt przepisów mających za zadanie zwiększyć prawa odbiorców, a także uprościć i przyspieszyć procedurę sprzedawcy energii elektrycznej. Przyjrzyjmy się najważniejszym propozycjom dotyczącym klientów na rynku energii. Proste rachunki za prąd Jednym z elementów proponowanych zmian jest uproszczenie zapisów w rachunkach za energię elektryczną, które obecnie często bywają dla klientów niezrozumiałe. Rachunki przekazywane przez europejskich sprzedawców energii mają być proste i jasno ujmować informacje o zużyciu i opłatach. Poza zapewnieniem większej transparentności, praktyka ta ograniczyłaby negatywne …

  więcej
  26
  lut
  featured image

  Zmiana sprzedawcy energii pozostaje jednym z najprostszych sposobów na oszczędności w firmie lub gospodarstwach domowych. W 2017 r. na ten krok zdecydowało się łącznie ponad 156,6 tys. odbiorców! Na polskim rynku wszyscy odbiorcy mają prawo swobodnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. I jak pokazują dane - chętnie z niego korzystają. Zjawisko to sprawia, że wraz z rosnącą konkurencją, wzrasta rola mniejszych spółek obrotu, często będących w stanie zaoferować korzystniejsze warunki umów w stosunku do największych dostawców „z urzędu”. Jest to więc doskonały sposób na redukcję kosztów działalności, szczególnie w przypadku podmiotów o większym zużyciu. 14% wzrost liczby zmian sprzedawcy energii …

  więcej
  06
  sty
  featured image

  Rekordowy rok dla hurtowego rynku gazu

  posted on 6 stycznia 2018 / 0 Comments

  Towarowa Giełda Energii (TGE), podsumowała hurtowy obrót w 2017 r. Historyczne wyniki odnotował rynek gazu ziemnego, na którym łączny wolumen transakcji przekroczył obroty rynku energii elektrycznej. Znaczną poprawę odnotował także rynek praw majątkowych. Rekord obrotu błękitnym paliwem W grudniu ubiegłego roku TGE obchodziła jubileusz 5-lecia funkcjonowania hurtowego rynku gazu. Jego uruchomienie w 2012 r. umożliwiło swobodne kształtowanie się cen i było niezwykle ważnym krokiem na drodze budowy rynkowej konkurencji. Od początku działania rynku, obrót gazem na TGE wykazywał dynamiczny wzrost, osiągając w latach 2012-2017 łączny wolumen transakcji wynoszący 470 TWh. W tym samym czasie liczba uczestników obrotu wzrosła do 111 w grudniu …

  więcej
  19
  gru
  featured image

  Urząd Regulacji Energetyki po raz kolejny zatwierdził taryfy dla największych krajowych firm energetycznych. Nieznaczne zmiany cen energii Przypomnijmy, że na wysokość rachunków płaconych przez obiorców końcowych składa się kilka stawek zawartych w dwóch głównych pozycjach – opłacie za dystrybucję energii oraz za samą energię. Najnowsze taryfy zakładają nieznaczny średni spadek opłat dystrybucyjnych (-0,8%) dla wszystkich grup odbiorców, co – jak wyjaśnia URE – wynika głównie z niższej stawki opłaty OZE, wynoszącej w 2018 r. 0,00 zł/MWh. Natomiast podlegające regulacji taryfy dla największych sprzedawców „z urzędu” dla grupy taryfowej G (gospodarstw domowych) wzrosną średnio o 0,5%. Zatem w związku z decyzją URE, odbiorcy indywidualni …

  więcej
  10
  paź
  featured image

  Wiele firm szuka potencjalnych oszczędności w rachunkach za energię i gaz. Często decyduje się na zmianę sprzedawcy, zawierając umowę z osobnymi dostawcami tych produktów. Najprostszym i najbardziej opłacalnym rozwiązaniem pozostają jednak dostawy łączone. Jedną z głównych przesłanek, którymi kierują się odbiorcy przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej lub gazu ziemnego, są możliwe do osiągnięcia oszczędności, wynikające z lepszych warunków umów zawartych z nowymi dostawcami. Szczególnie duże korzyści przynieść mogą umowy dual fuel, polegające na dostawach energii i gazu przez jedną firmę, wyspecjalizowaną w obu tym obszarach. Jednym ze sprzedawców oferujących takie rozwiązanie od lat pozostaje FITEN SA. Dlaczego to się opłaca? Jak wspomniałem, główną …

  więcej
  02
  sie
  featured image

  Hurtowy obrót energią i gazem w I półroczu 2017 r.

  posted on 2 sierpnia 2017 / 0 Comments

  Towarowa Giełda Energii – organizator krajowego hurtowego rynku energii i gazu – podsumowała pierwsze półrocze br., w którym obroty okazały się niższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jak wspominaliśmy już wcześniej – TGE stanowi kluczowy element polskiego rynku energii i gazu. Kształtujące się na giełdzie ceny, głównie kontraktów terminowych, mają duży wpływ na konkurencyjność ofert sprzedawców, a także wysokość rachunków dla odbiorców końcowych. Uczestnikami TGE są spółki obrotu, takie jak FITEN, zawierające na giełdzie transakcje kupna i sprzedaży, a następnie oferujące klientom energię lub gaz po możliwie atrakcyjnych cenach. Zgodnie z danymi przedstawionymi w lipcu przez TGE, w ubiegłym półroczu …

  więcej
  23
  cze
  featured image

  Powraca ryzyko blackoutu

  posted on 23 czerwca 2017 / 0 Comments

  Wraz z nadejściem lata i powrotem upalnych temperatur, wraca zagrożenie niedoborem mocy. Czy w nadchodzących miesiącach faktycznie może zabraknąć nam prądu? W opublikowanym niedawno raporcie Summer Outlook 2017 Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ENTSOE) zwróciła uwagę na możliwe istotne zagrożenie niedoborem mocy w polskim systemie elektroenergetycznym. Głównym winowajcą są przede wszystkim wysokie temperatury, przekładające się z jednej strony na wyższe zużycie wywołane działaniem klimatyzatorów, z drugiej – na suszę oraz związany z nią niski stan wód wykorzystywanych do chłodzenia elektrowni. Według raportu, w najbliższych miesiącach zapotrzebowanie wywołane przewidywanymi upałami w szczytowych godzinach może przewyższyć krajowe zdolności wytwórcze oraz importowe, co …

  więcej
  19
  maj
  featured image

  Chętniej zmieniamy sprzedawców energii i gazu

  posted on 19 maja 2017 / 0 Comments

  W I kw. odnotowano łącznie 30,5 tys. zmian sprzedawcy energii elektrycznej, natomiast sprzedawcę gazu ziemnego zmieniło blisko 15 tys. odbiorców końcowych. Najnowsze dane URE potwierdzają zarówno wzrost świadomości klientów, jak i rozwój rynkowej konkurencji. Zgodnie z funkcjonującą na polskim rynku zasadą TPA (Third Party Access), wszystkim odbiorcom końcowym przysługuje swoboda wyboru sprzedawcy energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Prawo to od początku procesu liberalizacji obu rynków cieszy się dużym zainteresowaniem, co potwierdzają również najnowsze dane regulatora.   Zmiana sprzedawcy energii Od stycznia do końca marca 2017 r. sprzedawcę energii zmieniło 7,7 tys. przedsiębiorstw i instytucji (grupy taryfowe A,B,C), czyli nieco mniej niż w pierwszym kwartale …

  więcej
  06
  kw.
  featured image

  Od dłuższego czasu w mediach oraz dyskusjach dotyczących przyszłości krajowej energetyki podejmowany jest temat rynku mocy, którego wdrożenie ma w znaczący sposób wpłynąć na poziom bezpieczeństwa dostaw. Co dokładnie kryje się pod tym pojęciem? System elektroenergetyczny Rynek mocy jest terminem bezpośrednio związanym z krajowym systemu elektroenergetycznym. System ten obejmuje wszystkie urządzenia służące do produkcji, przesyłania, magazynowania i użytkowania energii elektrycznej. Ich skoordynowane i nieprzerwane działanie umożliwia stabilną realizację dostaw dla odbiorców energii w całym kraju, przy czym wytwarzana w systemie energia odpowiada popytowi odbiorców zgłaszanemu w danym momencie. Choć cały system działa sprawnie, istnieje ryzyko, że zapotrzebowanie przekroczy zdolności wytwórcze krajowego systemu, narażając …

  więcej
  PAGE 2 OF 5
 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI