mobile logo
 • Blog ekspercki FITEN

  Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
  pon-pt, 8.00 - 16.00,
  32 775 94 64, fiten@fiten.pl


 • featured image

  Od czego zależy, do której grupy taryfowej należy Twoja firma?

  posted on 8 września 2014 / IN Blog /

  Za dostarczaną energię i usługi przesyłowe odbiorcy energii rozliczani są według cen i stawek opłat właściwych dla grupy taryfowej, do której należą. Przynależność do danej grupy warunkuje też, na ile elastyczną ofertę może nam przedstawić sprzedawca energii.

  Podział na grupy taryfowe wynika z rozporządzenia taryfowego*. Podstawowy uzależniony jest od poziomu napięcia, do którego przyłączony jest odbiorca energii. W dalszej kolejności warunkują go: wielkość zamówionej mocy oraz liczba rozliczeniowych stref czasowych. Dodatkowo jako oznakowanie taryfy mogą się jeszcze pojawić litery wskazujące na charakterystykę stref czasowych. Oznaczenie grupy taryfowej będzie więc miało 3 lub 4 znaki. Jak je czytać?

  Taryfa A, C, B, G

  Pierwsza z liter oznacza poziom napięcia sieci, z której prąd jest dostarczany odbiorcom.

  • Taryfa C – to napięcia niskie (korzystają z niej głownie firmy usługowe, handlowe i mali producenci),
  • Taryfa B – napięcia średnie (korzystają z niej średnie i małe firmy produkcyjne i np. niektóre duże obiekty hotelowe),
  • Taryfa A – napięcie wysokie (korzystają z niej głównie duże zakłady produkcyjne),
  • Taryfa G – to odbiorcy prywatni (gospodarstwa domowe), niezależnie od poziomu napięcia.

  Następujące po nich cyfry mówią o wielkości mocy zamówionej:

  • 1 – moc nie wyższa niż 40 kW i prąd znamionowy zabezpieczenia przelicznikowego w torze prądowym nie wyższy niż 63 A
  • 2 – moc wyższa niż 40 kW i prąd znamionowy zabezpieczenia przelicznikowego w torze prądowym wyższy niż 63 A.

  Strefy czasowe

  Druga cyfra w oznaczeniu taryfy mówi o tym, w ilu strefach czasowych dokonywane jest rozliczenie.

  • 1 – taryfa jednostrefowa
  • 2 – dwustrefowa
  • 3 – trójstrefowa
  • 4 – czterostrefowa.

  Dla grupy taryfowej C22, mamy do czynienia jeszcze z jednym oznaczeniem.

  • a – oznacza rozliczenie w strefach szczytowej i pozaszczytowej,
  • b – oznacza rozliczenie w strefach dziennej i nocnej.

  W przypadku taryfy C23 może się natomiast pojawiać litera g – rozliczenie dla odbiorców o średniorocznym współczynniku wykorzystania mocy KN>50%. Średnioroczny współczynnik wykorzystania mocy oznacza określony dla danego przyłącza i wyrażony w procentach iloraz wielkości średniej mocy pobranej przez odbiorcę na tym przyłączu w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz średniej mocy umownej dla tego przyłącza, liczony jako średnia arytmetyczna z tego okresu.

  Taryfy dla firm

  W przypadku firm i odbiorców instytucjonalnych oznacza to, że mogą się znaleźć w jednej z wielu grup taryfowych. Odbiorcy zasilani z sieci niskiego napięcia znajdą się najczęściej w taryfach C11, C12b, C21, C21g, C22a, C22b, C23g. Dla odbiorców zasilonych z sieci średniego napięcia będziemy mówić o taryfach B11, B12, B23., itd.

  Przykład:

  Jeśli więc przykładowo Twoja firma podłączona jest do sieci średniego napięcia, a wielkość zamówionej mocy przekracza 40 kW i posiada licznik jednostrefowy, zaliczana jest do grupy B21.

  Firma przyłączona do sieci niskiego napięcia, przy wielkość zamówionej mocy nie przekraczającej 40 kW, z rozliczeniem dwustrefowym w dzień i noc, znajdzie się w grupie taryfowej C12a.

  Jakie zmiany taryfy są możliwe?

  Zmiany taryfy polegają najczęściej na zmianie w obrębie rozliczeniowych stref czasowych np. z rozliczenia jedno na dwu- lub trójstrefowe. Rzadziej dotyczą specyfiki rozliczenia tych stref czasowych tj. czy mamy do czynienia z podziałem na strefę nocną i dzienną czy szczytową i pozaszczytową. By było to opłacalne konieczna jest bardzo dokładna analiza dynamiki dobowego zużycia energii elektrycznej w firmie i dobór do niej najdogodniejszej taryfy.

  Nie ma natomiast możliwości zmiany z taryfy B na C i odwrotnie. Wiązałoby się to z koniecznością przełączenia do sieci o innym napięciu, a to jest uzasadnione tylko w przypadku istotnych zmian w zapotrzebowaniu na dostarczana moc i kosztowne.

  Jeśli masz jakieś wątpliwości związane z procesem zmiany sprzedawcy, napisz do mnie:

  zmianasprzedawcy@fiten.pl lub blog@fiten.pl


  Krzysztof Czajka
  Dyrektor ds. Sprzedaży w FITEN SA

  * Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 820).

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI