mobile logo
 • Blog ekspercki FITEN

  Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
  pon-pt, 8.00 - 16.00,
  32 775 94 64, fiten@fiten.pl


 • featured image

  Od czego zależy cena energii, jaką płaci firma?

  posted on 30 lipca 2014 / IN Blog /

  Na zmianę sprzedawcy energii najczęściej decydują się przedsiębiorstwa, które szukają oszczędności. Żeby przekonać się, ile mogą zyskać, warto przyjrzeć się czynnikom, które kształtują cenę energii. Na niektóre z nich może wpływać sam odbiorca energii.

  Obrót i dystrybucja jako składniki kosztów energii

  Na początku trzeba zaznaczyć, że koszty energii, jakie ponosi Klient końcowy, dzielą się na koszty obrotu i dystrybucji.

  Koszty dystrybucyjne to opłata na rzecz przedsiębiorstwa dystrybucji energii (czyli właściciela sieci energetycznej w danym regionie) za gotowość do przesyłu do klienta określonej ilości energii o ustalonej mocy. Ceny dystrybucyjne są regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki i stałe dla danego rejonu dystrybucyjnego oraz grupy taryfowej.

  Udział kosztów dystrybucyjnych, jakie ponosi Klient, powinien stanowić ok. 30 % całych kosztów energii elektrycznej. W rzeczywistości zależy jednak od sposobu poboru energii.

  Jedyna możliwość obniżenia kosztów dystrybucyjnych to optymalizacja poszczególnych parametrów:

  • dobór lepiej dopasowanej grupy taryfowej,
  • weryfikacja mocy umownej,
  • weryfikacja energii biernej (indukcyjnej i pojemnościowej).

  Koszty zużycia prądu

  Koszty za energię czynną (obrót) to opłata za faktycznie zużyty prąd. Podstawowe czynniki, które wpływają na cenę prądu dla Klienta (zarówno biznesowego jak indywidualnego) obrazuje poniższy wykres.

  Cena energii na rynku hurtowym

  Jak można wywnioskować z powyższego rysunku, cena energii dla Klienta w głównej mierze jest uzależniona od cen energii na rynku hurtowym, szczególnie w kontraktach terminowych na dostawę energii elektrycznej. Kontrakt terminowy, to umowa, w której sprzedający zobowiązuje się dostarczyć energię elektryczną w określonym momencie w przyszłości po ustalonej cenie, a nabywca zobowiązuje się ją w wyznaczonym czasie kupić za uzgodnioną cenę. Kontrakty terminowe pozwalają określić cenę energii w dłuższym okresie, wytwórcom zaplanować produkcję, a przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się obrotem energią, prognozować ceny i zaplanować zakup oraz sprzedaż energii.

  Na rynku hurtowym funkcjonują dwa podstawowe typy kontraktów terminowych, które kształtują cenę energii: BASE i PEAK. BASE to energia, jaką kupuje trader na stałą dostawę przez całą dobę. PEAK dotyczy ceny energii w godzinach szczytu, czyli między 8 rano a 22 wieczorem w dni robocze.

  Różnica między cenami BASE i PEAK to prawie 60 zł na 1 MWh. W zależności od sposobu zużywania energii (w jakich godzinach klient pobiera najwięcej prądu), dobiera się odpowiednie proporcje tych dwóch składowych.

  W skrajnych sytuacjach cena 1 MWh energii dla dwóch różnych Klientów zużywających taką samą ilość energii, ale w różnych godzinach doby może się różnić nawet o te 60 zł.

  Koszty świadectw wytworzenia energii

  Kolejnym ważnym składnikiem ceny są wszelkiego rodzaju podatki. Najważniejsze z nich to podatek VAT ze stawką 23% i podatek akcyzowy w wysokości 20 zł na MWh. Są to stałe obciążenia, na których wysokość nie ma wpływu ani przedsiębiorstwo obrotu energią, ani kupujący.

  Trzeci element ceny, postrzegany czasem jako para podatek, to koszty praw majątkowych, czyli tzw. certyfikatów pochodzenia energii:

  • zielone – dotyczą energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • żółte – dotyczą kogeneracji gazowej,
  • czerwone – dotyczą kogeneracji z ciepłem,
  • fioletowe – dotyczą kogeneracji z metanem,
  • białe – dotyczą efektywności energetycznej.

  Sprzedawca musi udowodnić, że w każdej megawatogodzinie energii, jaką dostarcza nabywcom, jest wymagany prawem odpowiedni procentowy udział każdego z tych składników poprzez umorzenie świadectw wytworzenia tej energii lub uiszczenia opłaty zastępczej. Przychody państwa z certyfikatów służą finansowaniu wytwarzania energii ze źródeł alternatywnych wobec paliw kopalnych.

  Koszty bilansowania

  W nieco mniejszym stopniu na cenę energii, jaką płaci Klient końcowy, wpływają koszty zakupu energii na rynku bilansującym. Spowodowane są tym, że odbiorcy wykorzystują inną ilość energii niż zamówili. Jeśli Klient wykorzystuje jej więcej, sprzedawca musi dokupić brakujący wolumen na rynku hurtowym. Jeśli zużywa mniej – nadmiar trzeba sprzedać innymi podmiotom, ponieważ energii elektrycznej nie da się magazynować.

  Koszty bilansowania można obniżyć poprzez optymalny dobór ilości energii zamawianej na rynku terminowym.

  Marża sprzedawcy

  Ostatnią i zarazem najmniejszą składową ceny energii jest marża sprzedawcy. Jest tym elementem, który w największym stopniu podlega negocjacjom. Zwykle nie przekracza ona kilku procent i generalnie jest niższa w przypadku Klientów, którzy zużywają dużą ilość energii i zapewniają wyższe obroty. Mniejsi Klienci z reguły płacą wyższą marżę, ponieważ w ich przypadku sprzedawcy ponoszą większe ryzyko związane z zamówieniem odpowiedniej ilości energii na rynku hurtowym.

  Ale nawet przy wyższej marży małe lub średnie przedsiębiorstwo może wynegocjować lepszą cenę energii u sprzedawcy, który nie jest nastawiony na Klientów z najwyższym zużyciem. Wynika to z faktu, że cena energii może się zmieniać w czasie. Obecnie cena na rynku hurtowym jest generalnie dość niska, ale zauważalny pozostaje trend wzrostowy od początku roku.

  Rolą handlowca jest śledzenie tych trendów i radzenie klientowi optymalnego okresu zakupu energii.

  Podsumowując: patrząc z punktu widzenia klienta, cena jaką zapłaci zależy od:

  • ilości zużywanej energii,
  • trybu pracy przedsiębiorstwa (praca zmianowa, praca w weekendy),
  • trybu płatności.

  Krzysztof Czajka
  Dyrektor ds. Sprzedaży w FITEN SA

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI