mobile logo
 • Blog ekspercki FITEN

  Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
  pon-pt, 8.00 - 16.00,
  32 775 94 64, fiten@fiten.pl


 • featured image

  Najlepszy sposób na tańszy gaz dla firmy

  posted on 8 sierpnia 2015 / IN Blog /

  Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące w warunkach konkurencji dąży do zwiększenia efektywności prowadzonej działalności. Jednym z narzędzi, po jakie najczęściej sięga, jest redukcja kosztów w obszarach, w których jest ona oczywiście możliwa. Do takich obszarów zaliczyć możemy m. in. rachunki za energię elektryczną, a także gaz ziemny.

  Zmiana dostawcy gazu – coraz bardziej popularna

  Zgodnie z przedstawianą już na naszym blogu zasadą TPA (third party access), mającą swój wyraz w artykule 4 Ust. 2 ustawy Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mają możliwość samodzielnego wyboru dostawcy energii elektrycznej oraz gazu. O ile w przypadku prądu, do końca czerwca 2015 r. z możliwości tej skorzystało łącznie ponad 487 tys. klientów (z czego ponad 144 tys. stanowili klienci biznesowi i instytucjonalni)[1], to na rynku gazu ziemnego, zmiana sprzedawcy nie jest jeszcze zjawiskiem tak bardzo powszechnym. Sytuacja ta ulega jednak zmianie – jak pokazują najnowsze dane Urzędu Regulacji i Energetyki[2], coraz więcej odbiorców zdaje sobie sprawę, że dokonanie prostej zmiany sprzedawcy gazu może odczuwalnie przełożyć się na wysokość płaconych rachunków, przez co korzystnie wpłynąć na funkcjonowanie firmy.

  Do końca pierwszego półrocza 2015 r. na zmianę sprzedawcy gazu zdecydowało się łącznie ponad 13,6 tys. odbiorców końcowych, z czego aż 6,6 tys. podjęło tę decyzję w bieżącym roku. Obserwując dynamikę zmian zauważalną na powyższym wykresie, a także biorąc pod wagę to, jaką popularnością w ostatnich latach cieszy się możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, można oczekiwać dalszego rozwoju tego zjawiska. Jako dostawcy gazu dla firm, odczuwamy to również na własnej skórze, odnotowując coraz większe zainteresowanie energią Fiten. Liczba firm, które uznały naszą ofertę za lepszą od oferty dotychczasowego sprzedawcy, stale rośnie.

  Dlaczego zmiana się opłaca?

  Przesłanek rosnącego zainteresowania zmianą sprzedawcy gazu, monitorujący rynek Urząd Regulacji Energetyki upatruje w takich czynnikach, jak rosnąca świadomość klientów, łatwość zmiany sprzedawcy oraz wzrost konkurencji rynkowej. Ostatni z wymienionych elementów jest kluczowy do zrozumienia, dlaczego zmiana dostawcy gazu staje się opłacalna.

  Na rozwój konkurencji rynkowej wpływ miało przede wszystkim wprowadzenie tzw. obligo giełdowego w 2013 r., nakładającego na krajowego monopolistę PGNiG obowiązek sprzedaży części gazu na rynku hurtowym. Decyzja stworzyła możliwości dla mniejszych dostawców gazu, którzy bazując na zmienności cen hurtowych, są dziś w stanie oferować odbiorcom końcowym stosunkowo korzystne warunki dostaw błękitnego paliwa. Obecnie, poza Fitenem, koncesję na obrót paliwami gazowymi (OPG) posiada ponad 150 spółek. I choć polski rynek gazu ziemnego wciąż czeka na uwolnienie cen oraz zniesienie obowiązku zatwierdzania taryf przez mniejszych sprzedawców, zmiany dokonane w kilku ostatnich latach, umożliwiły powstanie zalążków konkurencji, której rozwój przynosi wymierne korzyści wszystkim uczestnikom rynku – w szczególności – odbiorcom końcowym.

  Wszystkich zainteresowanych tematem zmiany sprzedawcy gazu, zapraszam do kontaktu pod adresem zmianasprzedawcy@fiten.pl oraz blog@fiten.pl, a także do odwiedzin naszej dedykowanej strony internetowej.

   

  Krzysztof Czajka

  Członek Zarządu FITEN SA

   

  [1] Źródło: URE, http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6228,Zmiany-sprzedawcow-energii-w-czerwcu-2015.html

  [2] Źródło: URE, http://www.ure.gov.pl/pl/liberalizacja-rynku-ga/6225,Monitoring-zmian-sprzedawcow-gazu.html

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI