mobile logo
 • Blog ekspercki FITEN

  Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
  pon-pt, 8.00 - 16.00,
  32 775 94 64, fiten@fiten.pl


 • featured image

  Jak wygląda proces zmiany sprzedawcy energii?

  posted on 14 sierpnia 2014 / IN Blog /

  Przy pierwszej zmianie sprzedawcy energii cały proces trwa 21 dni, przy każdej kolejnej 14 i jest dość prosty do przeprowadzenia. Dlatego niektóre firmy poszukując oszczędności w kosztach prowadzenia działalności, zmieniają sprzedawcę co roku.

  Prosty wybór sprzedawcy…

  Pierwszy i najważniejszy krok do niższych rachunków za prąd w firmie, to wybór sprzedawcy energii. Należy wybrać takiego sprzedawcę, który oferuje energię według stawek taryfowych najlepiej dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa klienta. Nie jest do tego potrzebna zaawansowana wiedza o mechanizmach rynkowych. Wystarczy poprosić o oferty kilku różnych dostawców i porównać je ze sobą, i z dotychczas płaconymi stawkami. W porównaniu należy brać pod uwagę tylko stawki za prąd faktycznie dostarczony. Opłata za dystrybucję jest stała dla danego rejonu dystrybucyjnego i regulowana przez Urząd Regulacji Energetyki.

  W wyborze nowego sprzedawcy w pewnym stopniu mogą tez pomóc porównywarki cen energii. Dają one jednak tylko ogólne pojęcie o wybranych ofertach standardowych i nie uwzględniają specyfiki zużycia prądu w przedsiębiorstwie.

  W przypadku instytucji publicznych wybór sprzedawcy dokonywany jest najczęściej w drodze przetargu.

  …lub audyt energetyczny

  Zmiana sprzedawcy to okazja do dodatkowej racjonalizacji wydatków na energię w przedsiębiorstwie. Dlatego decyzję tę warto poprzedzić audytem energetycznym. Bilans taki pozwoli ściśle określić zapotrzebowanie firmy na energię oraz strukturę dobowego i miesięcznego zużycia energii elektrycznej. Może się okazać, że z uwagi na specyfikę działalności firmy (np. wyższy pobór mocy w weekendy) opłacalna będzie całkowita zmiana taryfy np. na dwufazową.

  Audyt energetyczny pomaga również oszacować nakłady inwestycyjne z tym związane np. koszty wymiany układów pomiarowo-rozliczeniowych. Sprzedawcy energii, którzy zajmują się klientem całościowo, tacy jak FITEN, pomagają w przeprowadzeniu takiego audytu i przygotowują oferty cenowe bardzo ściśle dostosowane do jego wyników.

  Jeśli zaakceptujesz proponowaną ofertę sprzedaży energii elektrycznej, podpisujesz umowę sprzedaży z wybranym sprzedawcą. Nowa umowa powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy z dotychczasowym sprzedawcą.

  Zmiana układów pomiarowych

  Na niskim napięciu (C1X, C2X) do zmiany sprzedawcy energii wystarczą właściwie dobre chęci. W grupach taryfowych na średnim i wysokim napięciu (B2X i A2X) Klient musi zadbać o to, żeby jego układ pomiarowy spełniał wymogi Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, czyli zainstalować licznik z rejestracją i transmisją danych.

  Zmianą liczników nie muszą się więc martwić małe firmy. Niezależnie od tego czy korzystają z taryfy C jedno czy dwustrefowej, koszt związany z ewentualną wymianą układu pomiarowego ponosi dystrybutor. W przypadku większych odbiorców biznesowych i instytucjonalnych najczęściej właścicielem układu pomiarowego jest odbiorca i obowiązek dostosowania urządzeń obciąża jego budżet.

  Warto zainwestować w zmiany techniczne, by w przyszłości zyskać na niższej cenie za prąd. W zależności od wysokości zużycia, koszty wymiany liczników zwracają się zwykle już w okresie 3-12 miesięcy. Na szczęście taka modernizacja urządzeń jest konieczna tylko przy pierwszej zmianie sprzedawcy energii.

  O warunki techniczne, jakie muszą spełniać urządzenia można się indywidualnie zwrócić do dystrybutora energii lub może przy tej operacji pomóc przedstawiciel sprzedawcy. Jeśli zużycie energii w Twojej firmie wymaga dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych, po podpisaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej z FITEN SA, pomożemy Ci znaleźć wykonawcę tej usługi pośród firm, z którymi mamy podpisane odpowiednie porozumienia.

  Jeśli już raz zmieniałeś sprzedawcę energii dla swojej firmy, problem Cię nie dotyczy.

  Wypowiedzenie dotychczasowej umowy

  Jeśli Twoja firma nie zmieniała dotychczas sprzedawcy energii elektrycznej i posiada tzw. umowę kompleksową (umowę na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej), powinieneś ją wypowiedzieć i zawrzeć nową umowę o świadczenie usług dystrybucji (umowę dystrybucyjną) z Operatorem Sytemu Dystrybucyjnego lub z Przedsiębiorstwem Energetyki Przemysłowej (w przypadku przyłączenia do sieci PEP).

  Umowa dystrybucyjna powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy kompleksowej, żeby zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej. Możesz ją zawrzeć na czas nieokreślony, dzięki czemu nie będziesz musiał powtarzać tej procedury przy każdej zmianie sprzedawcy. Od tego momentu będziesz dostawać dwa rachunki – za dystrybucje energii – od Operatora Systemu Dystrybucyjnego i za zużyty prąd – od sprzedawcy energii.

  W przypadku, gdy rozdzielenie umowy kompleksowej nastąpiło już wcześniej, wypowiadasz tylko dotychczasową umowę sprzedaży energii elektrycznej lub czekasz na jej wygaśnięcie.

  Zgłoszenie zmiany sprzedawcy Operatorowi Systemu Dystrybucji

  Fakt zawarcia nowej umowy sprzedaży musisz zgłosić Operatorowi Systemu Dystrybucyjnemu, czyli dostawcy energii. Możesz to zrobić osobiście lub zrobi to za Ciebie sprzedawca, z którym podpisałeś umowę.

  Jeśli zostaniesz klientem FITEN SA, w Twoim imieniu zgłosimy do OSD fakt zawarcia nowej umowy w oparciu o uzyskane od Ciebie pełnomocnictwo z zachowaniem wszystkich procedur i terminów wynikających z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

  Rozliczenie z poprzednim sprzedawcą energii elektrycznej

  Ostatnim etapem zmiany sprzedawcy energii elektrycznej jest rozliczenie z dotychczasowym sprzedawcą na podstawie wskazań liczników. Odczytu stanu liczników dokonuje lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego w dniu wejścia w życie nowej umowy sprzedaży, maksymalnie w ciągu 5 dni od tej daty. Dane te przekazuje poprzedniemu i nowemu sprzedawcy do 5. dnia następnego miesiąca. Na tej podstawie dotychczasowy sprzedawca wystawia klientowi fakturę końcową.

  Jeśli masz jakieś wątpliwości związane z procesem zmiany sprzedawcy, napisz do mnie:

  zmianasprzedawcy@fiten.pl lub blog@fiten.pl


  Krzysztof Czajka
  Dyrektor ds. Sprzedaży w FITEN SA

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI