mobile logo
 • Blog ekspercki FITEN

  Doradcy FITEN SA są do Twojej dyspozycji
  pon-pt, 8.00 - 16.00,
  32 775 94 64, fiten@fiten.pl


 • featured image

  Gaz ziemny – ekologiczne paliwo dla firm

  posted on 8 kwietnia 2015 / IN Blog /

  Gaz ziemny – ekologiczne paliwo dla firm

  Gaz ziemny, często określany mianem błękitnego paliwa, jest jednym z najbardziej powszechnych źródeł energii, znajdującym zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych. Znaczenie tego surowca w światowej gospodarce stale rośnie, a zgodnie z przewidywaniami, w obecnym stuleciu przejmie on od ropy naftowej miano głównego nośnika energii. Już dziś na tle innych surowców energetycznych gaz ziemny wyróżnia kilka zalet, które mogą przełożyć się dla jego odbiorców na szereg ekologicznych, ale i ekonomicznych, korzyści.

  Czym jest gaz ziemny?

  Gaz ziemny jest zgromadzonym w skorupie ziemskiej paliwem kopalnym, złożonym przede wszystkim z metanu. W jego skład mogą wchodzić również węglowodory takie jak etan, propan butan, a także inne związki chemiczne oraz pierwiastki, m. in. azot oraz wodór. Głównym składnikiem pozostaje jednak metan, którego zawartość w gazie ziemnym przekracza 75%.

  Wśród wielu podziałów gazu ziemnego dokonywanych w oparciu o jego skład chemiczny, odbiorcy końcowi zapoznający się z ofertą sprzedawców gazu, często spotykają się z klasyfikacją rozróżniającą gaz wysokometanowy oraz zaazotowany. Jaka jest między nimi różnica?

  Gaz wysokometanowy (typu E), który do odbiorców biznesowych dostarcza m. in. Fiten, składa się w 98% z metanu i charakteryzuje się stosunkowo wysoką wartością opałową. Można więc go uznać za paliwo bardziej efektywne od pozostałych typów gazu. Gaz zaazotowany (typu L), jak nazwa wskazuje, cechuje wysoka zawartość azotu (powyżej 10%) oraz niższa wartość opałowa.

  W przyrodzie gaz ziemny występuje w samodzielnych złożach bądź razem ze złożami ropy naftowej lub węgla kamiennego. Co ciekawe, wydobywany bezpośrednio ze skorupy ziemskiej gaz ziemny nie posiada swojego charakterystycznego, nieprzyjemnego zapachu – jest on dodawany sztucznie, w procesie tzw. nawaniania THT, przeprowadzanym przed wprowadzeniem gazu do sieci. Zabieg ten służyć ma przede wszystkim celom bezpieczeństwa.

  Jak gaz trafia do odbiorców?

  Importowany lub wydobyty ze złóż krajowych gaz ziemny, zanim zostanie dostarczony przez sprzedawcę energii odbiorcom końcowym, trafia do rafinerii, gdzie jest przetwarzany. Pozbawia się go takich składników, jak m. in. para wodna, związki siarki czy dwutlenek węgla, dążąc do uzyskania możliwie wysokiej zawartości wspomnianych wcześniej węglowodorów. W kolejnym kroku, składający się głównie z metanu produkt finalny, zostaje poddany nawanianiu.

  Po odpowiedniej obróbce, gaz ziemny trafia do sieci gazociągów przesyłowych oraz dystrybucyjnych. W Polsce operatorem sieci przesyłowej jest firma Gaz System S.A., natomiast sieci dystrybucyjnej – Polska Spółka Gazownictwa, obie odpowiedzialne za transport gazu na terenie całego kraju. Bezpośrednią dostawą do użytkowników końcowych zajmują się natomiast sprzedawcy gazu, tacy jak Fiten. Działalność handlowa tych podmiotów w Polsce podlega koncesjonowaniu Urzędu Regulacji Energetyki, który zatwierdza również taryfy cen gazu oferowanego klientom końcowym. Po dokonaniu wyboru sprzedawcy gazu, a następnie zawarciu umowy, przedsiębiorstwo takie odpowiedzialne będzie za dostawę gazu do odbiorcy końcowego.

  Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dokonując wyboru sprzedawcy gazu, klienci powinni przede wszystkim rozważyć wybór jednej z mniejszych spółek energetycznych, których oferta, ze względu na rozwijającą się konkurencję rynkową, staje się coraz bardziej atrakcyjna. Często oferują one bardzo korzystne ceny gazu dla firm i pozostałych grup odbiorców, a także elastyczne warunki zawieranego kontraktu.

  Dlaczego gaz?

  Jak wspomniano na początku wpisu, rola gazu ziemnego jako nośnika energii i ciepła, systematycznie wzrasta. Wynika to z faktu, iż surowiec ten posiada szereg zalet, wyróżniających go na tle pozostałych konwencjonalnych źródeł energii.

  Za zaletę z pewnością można uznać rozbudowaną sieć i łatwość dostawy gazu ziemnego, a także jego proste użytkowanie – o podłączenie do sieci mogą ubiegać się niemal wszystkie firmy, gospodarstwa domowe oraz jednostki samorządowe. Na łatwość dostawy wpływa również możliwość transportu gazu, nie tylko w stanie lotnym, ale i w stanie ciekłym.

  Gaz ziemny jest również najbardziej ekologicznym paliwem kopalnym, gdyż jego spalanie wiąże się ze stosunkowo niską emisją zanieczyszczeń, w tym dwutlenku węgla. Ponadto nie występuje problem emisji pyłu oraz dwutlenku siarki. W porównaniu do spalania innych naturalnych paliw, do środowiska naturalnego trafia znacznie mniej odpadów stałych oraz substancji odpowiedzialnych za powstawanie smogu. Dla dużych przedsiębiorstw użycie gazu może więc wiązać się dodatkowo z niższymi kosztami związanymi z nabyciem praw do emisji dwutlenku węgla. Beneficjentem jest również środowisko oraz lokalna społeczność.

  Wszystkich zainteresowanych działalnością Fiten jako dostawcy gazu ziemnego, zachęcam do zaczerpnięcia informacji na naszej dedykowanej stronie internetowej bądź do kontaktu ze mną pod adresem blog@fiten.pl.

  Krzysztof Czajka

  Członek Zarządu FITEN SA

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI