mobile logo


featured image

Wyniki FITEN po II kw. 2017 r.

posted on 17 sierpnia 2017 / IN Aktualności /

Grupa FITEN działająca w obszarze handlu energią elektryczną, gazem ziemnym oraz biomasą zaprezentowała najnowsze wyniki finansowe.

Skonsolidowane przychody Grupy w pierwszych dwóch kwartałach roku wyniosły 153,6 mln zł, czyli o 32% mniej rdr. Wpływ na tę zmianę miało przede wszystkim wdrożenie założeń planu restrukturyzacji, przewidującego reorganizację portfela odbiorców końcowych i skupienie się na małych i średnich przedsiębiorstwach – struktura taka zagwarantować ma wyższą rentowność, a także wzrost bezpieczeństwa płatniczego. Jak wyjaśnia Zarząd w Raporcie, pomimo niższego wolumenu dostaw, FITEN obsługuje obecnie większa liczbę odbiorców niż przed rokiem.

W stosunku do I półrocza 2016 r., Grupie udało poprawić efektywność działalności. Dwa pierwsze kwartały br. zamknęła wynikiem operacyjnym -83,5 tys. zł oraz wynikiem netto -491,5 tys. zł, co pomimo ujemnych wielkości, oznacza znaczną poprawę wobec analogicznego okresu przed rokiem, kiedy wyniki Grupy pozostawały pod wpływem drastycznych skoków cen energii na rynku hurtowym. Wpływ na wynik netto za minione półrocze miały m. in. ujemne różnice kursowe, koszty usług doradczych oraz nieuwzględnienie z przyczyn rachunkowych zysku osiągniętego na giełdzie EEX (prezentowanego w sprawozdaniu w działalności finansowej). W analizowanym okresie FITEN S.A. wykazała jednostkowo zysk operacyjny 63,1 tys. zł oraz zysk netto 55,1 tys. zł.

Bardzo dobry okres odnotował segment pelletu drzewnego, za który odpowiada wchodząca w skład Grupy FITEN spółka GreenAgro. II kwartał zamknęła wzrostem sprzedaży o 7% rdr, realizując jednocześnie rekordowy poziom produkcji. Zarząd zakłada dalszy stabilny rozwój podmiotu oraz stopniowy wzrost bazy klientów.

W perspektywie najbliższych kwartałów w Grupa będzie podejmować dalsze działania skupione na rozwoju oferty dostaw energii i gazu dla małych i średnich firm. Kontynuowany będzie proces restrukturyzacji, zakładający m. in. wzrost rentowności sprzedaży. Jak podkreśla Zarząd restrukturyzacja przebiega w sposób płynny i w żadnym stopniu nie wpływa na zdolność realizacji umów handlowych.

Pobierz:

  • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
    NEWSLETTER
    >
    Zapisz się na newsletter

    dołącz do nas