mobile logo


featured image

Uwolnienie cen gazu dla firm

posted on 10 października 2017 / IN Aktualności /

Wraz z 1 października zniesiony zostaje obowiązek zatwierdzania przez Urząd Regulacji Energetyki taryf na paliwa gazowe dla klientów biznesowych.

Zniesienie taryfikacji jest rezultatem wejścia w życie założeń nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne, przewidującej stopniową rezygnację z regulacji cen gazu ziemnego poprzez zniesienie obowiązku taryfikacji dla spółek posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi (OPG) oraz obrót gazem z zagranicą (OGZ).

Zgodnie z nowelizacją, 1 stycznia br. z obowiązku zatwierdzania taryf zwolnione zostały firmy sprzedające gaz na rynku hurtowym, w punkcie wirtualnym, sprzedające gaz CNG i LNG, a także w trybie przetargów, aukcji i zamówień publicznych. Drugim etapem jest zwolnienie z obowiązku taryfikacji przedsiębiorstw dostarczających gaz do wszystkich odbiorców końcowych, z wyjątkiem gospodarstw domowych, następujące z dniem 1 października br.

Stopniowe zniesienie stawek maksymalnych powinno przełożyć się na zwiększenie rynkowej konkurencji, skutkować wzrostem atrakcyjności i elastyczności ofert dla konsumentów, a także spadkiem cen w dłuższym okresie. Korzystnie wpłynie na pozycję mniejszych sprzedawców, już dziś obsługujących sporą część rynku i przekonujących odbiorców bardzo konkurencyjną ofertą i wysoką jakością świadczonych usług – twierdzi Krzysztof Czajka, Członek Zarządu FITEN.

Trzecim i ostatnim etapem deregulacji będzie zniesienie taryf na gaz oferowany gospodarstwom domowym, które nastąpi z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wszystkich zainteresowanych zmianą sprzedawcy gazu ziemnego, zapraszamy do zapoznania się z ofertą FITEN w zakresie sprzedaży gazu ziemnego dla firm, a także do kontaktu pod adresem energia@fiten.pl.

  • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI