mobile logo


featured image

Rośnie hurtowy handel energią i gazem

posted on 4 lipca 2019 / IN Aktualności /

Towarowa Giełda Energii zaprezentowała nowe dane dotyczące handlu hurtowego. W całym I półroczu na rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego odnotowano wzrost obrotów odpowiednio o 2% i 27% rdr.

Obrót energią elektryczną w I półroczu 2019 r. wyniósł na rynkach warszawskiej TGE 97,2 TWh i wzrósł o 2% rdr. Wolumen na Rynku terminowym (RTT) wyniósł 80,3 TWh, czyli o 2% mniej wobec analogicznego okresu przed rokiem. Z kolei rynek spot, na którym transakcje realizowane są najpóźniej w drugim dniu roboczym, wygenerował obrót 16,9 TWh, o 23% wyższy rdr.

2019 r. dla hurtowego obrotu energią jest dość szczególny – od 1 stycznia obowiązuje 100% obligo giełdowe, czyli obowiązek sprzedaży całej wyprodukowanej energii na TGE. Jest ono odpowiedzią Ministerstwa Energii na gwałtowne wzrosty cen i poza ich stabilizacją ma za zadanie zwiększyć płynność i transparentność obrotu. Zmiany wpłynęły na poziom obrotów energią na TGE w I półroczu, choć wpływ ten był mocno ograniczony z uwagi na zawarte w ustawie wyłączenia spod obliga.

Ze wzrostem obrotów mieliśmy również do czynienia na hurtowych rynkach gazu ziemnego. Wolumen transakcji na rynku terminowym błękitnego paliwa (RTT) wyniósł 54,3 TWh (+46% rdr), natomiast na rynku spot 11,5 TWh (-21% rdr). Łączny obrót gazem w I półroczu wyniósł zatem 65,8 TWh , czyli 27% więcej wobec I półrocza 2018 r.

W analizowanym okresie spadł natomiast obrót na rynku praw majątkowych. Wyniósł on 32,0 TWh, co oznacza spadek o 9% rdr.

Wszystkich zainteresowanych rynkiem energetycznym, w tym zmianą sprzedawcy energii i gazu dla firm, zapraszamy do kontaktu pod adresem energia@fiten.pl lub nr tel. 32 775 94 64.

  • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI