mobile logo


featured image

Hurtowe ceny energii mocno w górę

posted on 31 maja 2018 / IN Aktualności /

Z końcem maja ceny energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii przekroczyły 300 zł za MWh. Co wpłynęło na gwałtowny wzrost?

Od kilku miesięcy rynek hurtowy doświadcza silnego wzrostu cen energii. W ostatnich dniach maja kontrakty bazowe na przyszłe okresy 2018 r. kształtowały się powyżej 320 zł/MWh, a kontrakty na III kwartał bieżącego roku z dostawą w godzinach szczytu wynosiły nawet 440 zł/MWh. Są to rekordowe wielkości, oznaczające prawie dwukrotny wzrost wobec ubiegłego roku.

Wśród przyczyn tak wysokich cen wymienia się m. in. rosnące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla związane z planami Unii Europejskiej dot. redukcji emisji, a także drożejące surowce, przede wszystkim węgiel kamienny. Gwałtowny wzrost cen energii może być również rezultatem oczekiwań rynku odnośnie letniego, rekordowego zapotrzebowania na energię elektryczną przy jednoczesnych ograniczeniach wytwórczych polskich elektrowni, związanych z wysokimi temperaturami i niskim stanem wód służących do chłodzenia bloków energetycznych. Należy jednak zaznaczyć, że operator systemu elektroenergetycznego – PSE – nie przewiduje jednak takiego scenariusza.

Dlaczego hurtowe ceny energii elektrycznej są ważne? Kształtujące się na TGE ceny kontraktów terminowych są jednym z głównych elementów determinujących wysokość cen oferowanych odbiorcom końcowym. Firmy energetyczne, będące uczestnikami obrotu, dokonują zakupu energii na giełdzie, a następnie oferują ją klientom po możliwie atrakcyjnych cenach. W związku z tym mniejsi dostawcy często są w stanie zaoferować odbiorcom umowy na warunkach znacznie korzystniejszych od ofert dużych dostawców.

Wszystkich zainteresowanych rynkiem energii, a w szczególności zmianą sprzedawcy prądu lub gazu, zapraszamy do kontaktu: energia@fiten.pl.

  • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI