mobile logo


featured image

Handel energią tylko na giełdzie?

posted on 1 sierpnia 2018 / IN Aktualności /

W związku z rosnącymi cenami kontraktów terminowych na energię elektryczną, Ministerstwo Energii zaproponowało podniesienie obligo giełdowego do poziomu 100%. Co to oznacza?

Od kilku miesięcy krajowe ceny kontraktów na energię z dostawą w 2019 r. i latach kolejnych wykazują dynamiczny wzrost. W związku z tą sytuacją Ministerstwo Energii zapowiedziało podwyższenie z obecnych minimum 30% do poziomu 100% obliga giełdowego, czyli zobowiązania wytwórców do sprzedaży energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii.

Jeżeli zmiana weszłaby w życie, cała wytworzona energia, z wyłączeniem energii z kogeneracji i źródeł odnawialnych, stałaby się przedmiotem obrotu na giełdzie. 100% obligo miałoby za zadanie upłynnić rynek, ustabilizować hurtowe ceny energii elektrycznej, zapobiec ich nieuzasadnionym wzrostom, a także zwiększyć transparentność obrotu. Komentarza nt. potencjalnego wpływu wyższego obligo na ceny energii dla serwisu WNP udzielił Sebastian Woźniak, dyrektor Biura Obrotu Energią Elektryczną w FITEN.

Ze względu na niską płynność rynku energii elektrycznej na TGE generowane tam ceny są przynajmniej w przypadku niektórych produktów wyższe niż wynikałoby to z przyczyn fundamentalnych takich jak wzrost cen węgla, uprawnień do emisji CO2, czy związanych z dostępnością mocy. Jeśli zostanie wprowadzone obligo giełdowe w wysokości zapowiedzianej przez ministra energii, czyli na 100 proc. produkcji z wyłączeniem energii z OZE i kogeneracji, to moim zdaniem mimo wszystko, bo przecież głównymi graczami nadal pozostaną grupy kontrolowane przez państwo, hurtowe ceny energii raczej spadną, a w każdym razie indeksy cenowe generowane na TGE będą bardziej wiarygodne niż obecnie – uważa Sebastian Woźniak.

Ministerstwo Energii chciałoby, aby projekt ustawy dot. zmian w obligo był rozpatrzony przez Sejm już we wrześniu 2018 r.

Wszystkich zainteresowanych rynkiem energii, a w szczególności – zmianą sprzedawcy energii elektrycznej lub gazu ziemnego, zapraszamy do kontaktu: energia@fiten.pl, tel. 32 775 94 64.

  • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI