mobile logo


featured image

FITEN: Wzrost sprzedaży dla biznesu w 2016 r.

posted on 1 czerwca 2017 / IN Aktualności /

FITEN opublikował raport za 2016 r., wykazując wzrost sprzedaży 17% rdr, będący rezultatem rozwoju segmentów dostaw energii i gazu dla odbiorców biznesowych.

Skonsolidowane przychody Grupy FITEN wyniosły w ubiegłym roku 442 mln zł wobec z 378 mln zł w 2015 r. (+17% rdr). Jak wyjaśnia Zarząd, zmiana ta była rezultatem kontynuowanej strategii rozwoju segmentu sprzedaży dla biznesu w oparciu o budowaną od 2014 r. ogólnopolską sieć handlową. Z końcem roku FITEN dostarczał energię i gaz do ponad 1300 przedsiębiorstw.

Działalność FITEN w segmencie dostaw energii i gazu w ubiegłym roku skupiliśmy na pozyskaniu małych i średnich odbiorców biznesowych. Rynek uznajemy za bardzo perspektywiczny, dlatego zakładamy dalszy rozwój tych segmentów w oparciu o podmioty sektora MSP, w tym wzrost jednostkowych marż sprzedawanej energii i gazu – skomentował Roman Pluszczew, Prezes Zarządu FITEN S.A.

Z końcem 2016 r. zakontraktowany wolumen dostaw energii elektrycznej z dostawą w 2017 r. i latach kolejnych wyniósł 415 GWh, natomiast gazu ziemnego 173 GWh.

Rośnie sprzedaż pelletu

W analizowanym okresie wzrost sprzedaży odnotowała również wchodząca w skład Grupy FITEN spółka GreenAgro, zajmująca się produkcją i sprzedażą wysokojakościowego pelletu drzewnego marki IGNIS. W 2016 r. przychody podmiotu wykazały wzrost o 67% rdr, będący rezultatem m. in. otwarcia działu sprzedaży oraz licznych akcji marketingowych. Istotnej redukcji uległy natomiast koszty działalności – koszt trociny drzewnej (w 1 tonie pelletu) spadły o 46% rdr, natomiast koszty energii elektrycznej (na 1 tonę pelletu) o 38% rdr.

Wzrost sprzedaży pelletu IGNIS  świadczy o dużym zainteresowaniu naszym pelletem i potwierdza jego wysoką jakość. Oczekujemy stopniowego wzrostu skali naszej działalności w tym obszarze, zarówno na rynku polskim, jak i w całej Europie – stwierdził Roman Pluszczew.

Wyniki pod wpływem zmian na rynku hurtowym

W 2016 r. skonsolidowany wynik finansowy Grupy FITEN ukształtował się na ujemnym poziomie 5,3 mln zł. Był on rezultatem sytuacji na Towarowej Giełdzie Energii, na której Spółka dokonuje transakcji zakupu energii elektrycznej. W II kw. 2016 r. rynek doświadczył niespodziewanego i drastycznego skoku cenowego, który negatywnie przełożył się rentowność Spółki. W celu ochrony interesu akcjonariuszy, w sierpniu 2016 r. Zarząd zdecydował o rozpoczęciu procesu restrukturyzacji.

Proces restrukturyzacji przebiega zgodnie z przyjętym planem i harmonogramem, natomiast FITEN nie doświadcza żadnych trudności związanych z realizacją dostaw energii i gazu dla odbiorców. Potwierdzeniem tego faktu są wyniki sprzedaży odnotowane w dwóch ostatnich kwartałach roku, świadczące o skuteczności wdrożonych mechanizmów zabezpieczających przez nagłymi wahaniami cen hurtowych – wyjaśnia Prezes Spółki.

W bieżącym roku Spółka zakłada dalszy rozwój oferty oraz budowę portfolio klientów w oparciu o małych i średnich odbiorców, a także stopniowe umacnianie pozycji FITEN na rynku niezależnych dostawców energii i gazu ziemnego.

  • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
    NEWSLETTER
    >
    Zapisz się na newsletter

    dołącz do nas